Back

Næringslivslunsj – Slik investerer du i oppstartsselskaper

Romerike har mye privat kapital, men vi mangler en kultur for å investere systematisk i oppstartsbedrifter.

Fremveksten av nye selskaper er avhengig av at det investeres mer risikokapital i tidligfase. Men hva skal man se etter når man skal investere?

Forretningsengler er typisk de første investorene som kommer inn i et selskap, før de mer organiserte venturefondene eller lignende investorer. En Business Angle er en privatperson som investerer litt penger sammen med kompetanse, tid og nettverk i oppstartsbedrifter. Hvordan kan vi systematisere dette på Romerike?

Lunsj serveres fra 11.30

Program

12.00 Velkommen
Asbjørn Erdal, Duvi Pensjon

12.05 Risikokapital på Romerike
Siri Berggreen, administrerende banksjef i Romerike Sparebank og styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm

12.15 Hva det vil si å være en engleinvestor og hvordan tenker investoren rundt oppstartsbedriftens forretningsmodell, team og markedspotensial?
Knut Tore Jevnesveen, gründer og engleinvestor
Claes Gunnar Gunnarson, startup-investor og forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon

12.55 Veien videre – Romerike Investornettverk
Anette Gangnæs, daglig leder Business Lillestrøm

Starttid

11:30

18. oktober 2022

Avslutningstid

13:00

18. oktober 2022

Adresse

Duvi pensjon, Adolph Tidemands gate 55, 2000 Lillestrøm