Back

To dager med bærekraft på dagordenen

Bærekraftsonferanse X Meeting Point

Med 90 foredrag og workshops er SustainathonX en av Europas største konferanser innen bærekraft.

SustainathonX arrangeres hos X Meeting Point på Hellerudsletta, 9. og 10. april, samler mennesker med et brennende engasjement for bærekraft til en inspirerende idedugnad!

Alle snakker om bærekraft, men altfor få snakker med hverandre. Det er bakgrunnen for initiativet bak SustainathonX, konferansen der man samles for å lære, dele og skape grunnlag for samhandling.

Konferansen skal være leirbålet man samles rundt og være en arena som skapet kultur for samhandling på tvers av samfunnssektorer, bransjer og kommunegrenser. SustainathonX er en konferanse som bygger på kunnskap – og viljen til å dele kunnskap med andre.

En rekke kunnskapsrike og inspirerende talere, både internasjonale, nasjonal og lokale, kommer til SustainathonX. Felles for dem er at de alle har et brennende engasjement for løsninger som kan bidra til Å realisere FNs bærekraftsmål.

Blant hovedtalerne på årets konferanse er Mads Hunvind, Penelope Lea, Andrea Liverandi, Alexander Haneng, Mette Hopsdal og Pål Wibe.

Kunnskapsbyen Lillestrøm og Ahlin Novateur støttespillere for årets konferanse.

Starttid

09:00

9. april 2024

Avslutningstid

15:00

10. april 2024

Adresse

X Meeting Point, Hellerudsletta