Back

Workshop for Opplevelsesnæringen

Kunnskapsbyens Inger-Lise M. Nøstvik og Kari Kapstad inviterer til oppstartsmøte for nettverket Opplevelsesnæringen, hos direktør Christin Kristoffersen på Fetsund lenser.

Kunnskapsbyen Lillestrøm er i gang med å bygge opp et nettverk for Opplevelsesnæringen i regionen, og inviterer til en workshop om dette hos Fetsund lenser mandag 27. februar.

Satsingen har utgangspunkt i medlemsbedriftene Fetsund Lenser, Nova Spektrum, Nitja Samtidskunst og Lillestrøm Kultursenter. De ser nytte av å samle næringslivet i distriktet, for å bygge opp kunnskap om hva vi har å by på av aktiviteter og attraksjoner.

Nærheten til hovedstaden gjør at en stor del av innbyggerne og tilreisende trekker til Oslo for opplevelser. Er noe av årsaken manglende kunnskap om tilbudene i vårt distrikt? Gjennom å opprette et felles nettverk, kan vi samarbeide om å gjøre opplevelsestilbudene bedre kjent og lettere tilgjengelige for folk.

 • Workshop om Opplevelsesnæringen mandag 27. februar 2023 kl 09.00 – 11.30 i Bestyrerboligen på Fetsund Lenser
 • Påmelding til Kunnskapsbyens prosjektleder Kari Kapstad

Program

 • Hva ønsker vi med nettverket?
 • Kongsberg Næringsforum har lykkes med samhandling. Wivi-Ann Bamrud, daglig leder gir oss et innblikk i deres fremdrift.
 • Lillestrøm kommune sin næringsstrategi – synliggjøring av lokale opplevelser og attraksjoner
 • Konkrete innspill til samarbeid: «Hva kan din virksomhet tilby mine kunder?»

Det legges opp til en oppfølging av Workshopen med følgende temaer:

 • Hva kan vi tilby i dag? Kartlegging.
 • Hvordan kan vi samarbeide for å utvikle tilbudet?
 • Lage felles verktøy for å dele informasjon.
 • Bygge opp under den lokale merkevaren, utdanne resepsjonister/ vertskap i lokalkunnskap.

Inspirasjon fra lokal næringsstrategi
Lillestrøm kommunes næringsstrategi kan være interessante langt utover kommunegrensenn. Den tar blant annet opp følgende punkter:

1) Synliggjøre lokale attraksjoner innen kultur-, møte- og opplevelsesnæringer for å vise frem Lillestrøm kommune som et attraktivt sted både å bosette seg, reise til og etablere virksomhet i.

 • Synliggjøre mangfoldet av opplevelser for å øke attraktiveten

2) Bidra til å synliggjøre og markedsføre Lillestrøm som møte-, konferanse- og messedesinasjon. Se på hvordan få tilreisende til å oppleve enda mer av og i Lillestrømregionen når de er her i forbindelse med møter, konferanser eller messer. Se på hvordan øke samarbeid mellom ulike tilbydere og aktører som kan levere opplevelser til besøkende.

 • Vurdere tiltak for synliggjøring av Lillestrøm som møte- og konferansedestinasjon
 • Legge til rette for samarbeid mellom lokale aktører
 • Øke kunnskapen om offentlige virkemidler innenfor reiseliv, innovasjon og landbruk

3) Bidra i prosessen for en bynær regionalpark og søknad om verdensarvstatus for å sikre at potensialet for næringsutvikling forsterkes.

 • Synliggjøre næringsforetak som kan bidra inn i framtidig regionalpark
 • Legge til rette for etablering av nye virksomheter som tilbyr aktiviteter tilpasset Regionalparksatsingen.

Strategien er et godt innspill til samarbeid mellom opplevelsestilbyderne som vil gjøre regionen mer attraktivt.

Møtested: Bestyrerboligen, Fetsund lenser

Starttid

09:00

27. februar 2023

Avslutningstid

11:30

27. februar 2023

Adresse

Bestyrerboligen, Fetsund lenser