Fornybar energi og miljø

Kunnskapsbyen Lillestrøm støtter opp om utviklingen av kunnskapsdrevet næringsutvikling, i en region som er tett på verden.

Gjennom vårt internasjonale samarbeid vil vi løfte fram nye muligheter for verdiskaping og vekst – ikke minst innen fornybar energi og miljø.

Cleancon er et EU-finansiert prosjekt i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak-regionen, som skal fremme anvendelse av utslippsfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner, gjennom et samarbeid mellom offentlige og private aktører.

ecoINSIDE er et prosjekt som skal stimulere klimadrevet og innovativ tilvekst i Indre Skandinavia, gjennom samarbeid i grenseregionene. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Viken, Innlandet, Dalarna og Värmland.

Green Visits organiserer profesjonelle bedriftsbesøk for internasjonale delegasjoner – og matcher disse med de rette leverandørene – for å løfte fram norsk teknologi innen grønn innovasjon og bærekraftig utvikling.

Gjennom Next Wave-prosjektet bistår Kunnskapsbyen Lillestrøm de fem nordiske hydrogenorganisasjonene med et infrastruktursamarbeid for tungtransport. Arbeidet er støttet av Nordic Innovation (Nordisk ministerråd).

Siste nyheter

Hun skal lede Akershus Energi Sol AS

Med etableringen av Akershus Energi Sol AS gis det et tydelig signal om at solkraft blir et av de viktigste satsingsområder for Akershus Energi.

Publisert: 23/03/2021

Solenergibransjen nær 2019-rekorden

Det ble installert om 40 MW med ny solkraft i Norge i fjor, noe som tilsvarer en installasjon av 350 solcellepaneler hver eneste dag.

Publisert: 19/03/2021

Akershus Energi inn i Nordisk Energikontroll

Akershus Energi kjøper seg inn i Nordisk Energikontroll, som leverer varme- og kjøleanlegg til større bygg.

Publisert: 14/09/2020

Se alle nyhetene