Fornybar energi og miljø

Kunnskapsbyen Lillestrøm støtter opp om utviklingen av kunnskapsdrevet næringsutvikling, i en region som er tett på verden.

Gjennom vårt internasjonale samarbeid vil vi løfte fram nye muligheter for verdiskaping og vekst – ikke minst innen fornybar energi og miljø.

Cleancon er et EU-finansiert prosjekt i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak-regionen, som skal fremme anvendelse av utslippsfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner, gjennom et samarbeid mellom offentlige og private aktører.

ecoINSIDE er et prosjekt som skal stimulere klimadrevet og innovativ tilvekst i Indre Skandinavia, gjennom samarbeid i grenseregionene. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Viken, Innlandet, Dalarna og Värmland.

Green Visits organiserer profesjonelle bedriftsbesøk for internasjonale delegasjoner – og matcher disse med de rette leverandørene – for å løfte fram norsk teknologi innen grønn innovasjon og bærekraftig utvikling.

Gjennom Next Wave-prosjektet bistår Kunnskapsbyen Lillestrøm de fem nordiske hydrogenorganisasjonene med et infrastruktursamarbeid for tungtransport. Arbeidet er støttet av Nordic Innovation (Nordisk ministerråd).

Siste nyheter