Forskningsparken Kjeller er et av Norges største forskning-, innovasjons- og teknologimiljøer med en unik historie knyttet til verdiskaping i store deler av Norge og internasjonalt. Disse vil være bærebjelken i utviklingen av framtidas Lillestrømregion.

Forskningsparken Kjeller omfatter nærmere 40 virksomheter innen forskning, konsulenttjenester og utdanning – bl.a. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Institutt for Energiteknikk (IFE), NILU – Norsk institutt for luftforskning, Universitetssenteret på Kjeller (UNIK), NORSAR, Kongsberg Aerospace & Defence, Justervesenet og Akershus Energipark. I tillegg er Storbyuniversitetet OsloMet lokalisert i Forskningsparken.

Her finner du de siste utgavene av den årlige publikasjonen fra Forskningsparken Kjeller. Les om noen av de mange suksesshistoriene dette miljøet har vært med å skape:

Bedriftene i forskningsparken Kjeller

Siste nyheter