Haraldrud sorteringsanlegg tar imot husholdningsavfall som er sortert i tre fraksjoner; plastemballasje i blå poser, matavfall i grønne poser og restavfall i vanlige handleposer. Posene sorteres ut etter farge i de optiske sorteringsanleggene.

Osloregionen er langt fremme innen effektiv avfallshåndtering og sirkulær økonomi, og får mye internasjonal oppmerksomhet fordi aktører i regionen bruker avanserte og innovative løsninger. Mange internasjonale delegasjoner kommer hit for å se på disse løsningene. Besøkende er representanter fra byer, regioner, næringsliv, utviklingsorganisasjoner rundt om i verden, som er på jakt etter teknologi og kunnskap som kan bidra til å løse deres egne konkrete problemstillinger. Delegasjonene ønsker å få inspirasjon og å lære om teknologier, kompetanse, politikk, strategier og prosjekter som har bidratt til at Osloregionen har kommet så langt på disse områdene.

Kort om Green Visits
Green Visits organiserer grønne, tekniske besøk til Osloregionen. Vi skal skape forretningsmuligheter for den grønne næringen i Osloregionen gjennom å forbedre samhandlingen med internasjonale delegasjoner som kommer på besøk for å se og lære om norske, grønne løsninger. Prosjektet ønsker å transformere internasjonal interesse til konkret verdiskaping for Osloregionen og å bedre den internasjonale konkurransekraften blant bedrifter.

Les fullstendig utlysning og søk her

I forbindelse med Miljøhovedstadsåret 2019 påregner EGE at det kommer betydelig flere besøk til etatens anlegg. Utlysningen omfatter besøkshåndtering og omvisning til Haraldrud sorteringsanlegg og Romerike biogassanlegg

Om stillingen /arbeidsoppgaver
Som en del av satsingen innenfor avfallshåndtering og sirkulær økonomi samarbeider Green Visits med Energigjenvinningsetaten (EGE).

EGE har mange nasjonale og internasjonale besøk til sine anlegg. I forbindelse med Miljøhovedstadsåret 2019, påregner EGE at det kommer betydelig flere besøk til etatens anlegg. EGE har derfor behov for hjelp til å håndtere alle besøkene, og stillingene vi lyser ut, omfatter besøkshåndtering og omvisning til Haraldrud sorteringsanlegg i Oslo og Romerike biogassanlegg på Vormsund.

Interessert?
Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte Anette Gangnæs Epost: anette@greenvisits.no Mob: 995 74 711.
CV med søknadsbrev sendes til anette@greenvisits.no og merkes med «søknad internship» Søknadsfrist snarest, vi ser frem til å høre fra deg.

Søk her