– Jeg er strålende fornøyd med at dette har kommet på plass. Vi har ventet på dette studiet i mange år på Kjeller, og det er svært gledelig at det endelig er en realitet.

Det sier Anita Orlund, administrerende direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm om lanseringen av UiO – Institutt for teknologisystemers nye masterprogram i fornybare energisystemer på Kjeller.

Høsten 2019 går startskuddet for masterprogrammet

Satsingen på fornybar energi medfører at samfunnet har behov for ny og økt kompetanse over et bredt spekter. UiO har flere emner, studieprogram og forskning som adresserer temaet ut i fra forskjellige disiplin-ståsted (som materialer, fysikk, kjemi, matematikk, informatikk, jus og samfunnsvitenskap), men har altså ikke hatt et eget tematisk studieprogram som adresserer temaet i sin helhet. Fram til nå.

Egen seksjon for energisystemer

– For Institutt for teknologisystemer sin del er det viktig at instituttet nå får sitt eget studieprogram. Det er jo en sentral del av oppgaven til et institutt. Hittil har vi undervist i emner ved andre studieprogrammer på andre institutter, sier instituttleder Stian Løvold. Det blir det altså en endring på fra høsten.

– Fornybar energi er et strategisk område for Institutt for teknologisystemer. Vi har etablert en egen seksjon for energisystemer. Nå tar vi skrittet videre med etableringen av det nye masterprogrammet. Men jeg vil understreke at dette er et program for hele Mat-Nat og hele UiO.

ITS-foreleser og stedfortredende avdelingsleder på Institutt for energiteknikk, Erik Stensrud Marstein ser frem til å bidra med sin kunnskap inn i det nye masterprogrammet. Han underviser dette semesteret i emnet «Solceller» på ITS. Foto: Mette Johnsrud/UiO.

Starter opp med ti masterstudenter

Studiet er bygget opp av tre breddeemner innen fornybare energisystem, én fordypning med tre dybdeemner, to fritt valgte emner, samt et prosjekt og en kort masteroppgave. Breddefagene er tenkt å gi en oversikt over fornybare energisystemer og energilagring, grid og smartgrid, energimarkeder og analyse av energisystemer. Med basis i disse breddeemnene, tilbys en spesialisering med tre mer dyptgående emner innen et spesielt område, som for eksempel innen fornybar energi og energilagring.

– Ved oppstart høsten 2019 er det tenkt at masterprogrammet skal ha kapasitet til å ta opp inntil ti masterstudenter. På permanent basis er det pr. nå uklart hvor stor opptaksramme masterprogrammet skal ha, sier utdanningsleder ved Institutt for teknologisystemer, Øivind Kure. Han har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet beskrivelsen av det nye masterprogrammet.

Fordel med nærhet til forskningsmiljø og næringsliv

Hva vil det si for Institutt for teknologisystemer og UiO som sådan å få det nye masterprogrammet i fornybare energisystemer til Kjeller?

– Det er et stort forskningsmiljø innen energiområdet på Kjeller som vil bidra til en robusthet med tanke på gjennomføringen av et slikt program, sier instituttleder Stian Løvold.

Kjellermiljøet har gode koblinger til næringslivet, og arbeider på et høyere TRL-nivå enn det UiO vanligvis gjør. Det vil bidra til å tilføre et slikt program bredde og et systemperspektiv, mener en optimistisk instituttleder.