Hvorfor en visjon for Lillestrøm?

Lillestrøm by er inne i en sterk vekst som kommer til å fortsette i flere tiår. Spørsmålene som melder seg er: Hvordan skal denne veksten være, og hva kan vi bruke den til?

Ingen ønsker en vekst uten mål og mening. Lillestrøm har en enestående mulighet til å skape en identitet som skiller oss fra andre norske byer, som bidrar til en bærekraftig og fremtidsrettet by og som gjør oss enda stoltere av byen vi bor og arbeider i.

Kunnskapsbyen Lillestrøm har i samarbeid med Lillestrøm Eiendomsforum gjennomført en prosess som beskriver en klar visjon for byen, med en grafisk profil og en verktøykasse som er tilgjengelig for alle. Visjonen har i seg både den byen vi allerede er, og den vi har mulighet til å være. Den kommuniserer en by med særpreg, og en by som tiltrekker seg mennesker og virksomheter som sammen med oss skal skape fremtidens Lillestrøm.

Tett på verden

Visjonen rommer mange av Lillestrøms unike egenskaper. Tett på verden er en tydelig geografisk angivelse av Lillestrøms plassering, som er unik blant norske byer. Veien til resten av verden, inklusive hovedstaden, er kortest fra Lillestrøm.

Tett på verden forteller at teknologi fra Lillestrøm utvikles med impulser utenfra, og med verden som marked. På Lillestrøm skapes og deles ny kunnskap: I forskningsmiljøer, blant studenter og på nye, fremtidsrettede arbeidsplasser. Høyere utdanning, forskning og næringsutvikling er i dag internasjonal og multikulturell. Kunnskap og næring skapes Tett på verden.

Lillestrøm er Norges fremste møteplass for internasjonalt næringsliv: Hvert år samles en halv million mennesker fra hele verden på Norges Varemesse. Denne møteplassen kommer til å bli større og bredere, og enda mer integrert i byen. Lillestrøm er Tett på verden.

Lillestrøm er en kulturby, i bred forstand. Byen søker og tar til seg impulser. Tett på verden angir mer enn geografi, den forteller om en by som kjenner verdenspulsen.

Og ikke minst angir Tett på verden en mentalitet, en «state of mind»: Lillestrøm ser utover og skaper innover. Byen er nær nok til å hente det beste fra verden, og skape det beste for seg selv. Lillestrøm er åpen og inkluderende og dyrker mangfold. Lillestrøm er aldri innadvendt og ekskluderende.

Dermed blir Tett på verden langt mer enn en geografisk angivelse. Visjonen blir en beskrivelse av Lillestrømkulturen: Åpen og utadvendt, inviterende og inkluderende.

Hvordan skal vi bruke visjonen?

Den beste måten å bruke visjonen på er å etterleve den: Være åpen for impulser, søke ny kunnskap, utvikle næringer og arbeidsplasser som er utadrettede og som bygger fremtidens Lillestrøm, bidra til å skape en by preget av mangfold, åpenhet og nysgjerrighet.

For det andre må den kommuniseres i det daglige av næringsliv, kommune, kulturliv, frivillighet og folk flest i Lillestrøm: Visjonen må være synlig i bybildet, hos bedriftene i Lillestrøm og i dagliglivet – hver eneste dag.

Og vi må minne hverandre på den, og spørre oss: Beveger vi oss nå mot å være enda mer åpne mot verden, eller lukker vi oss inne og blir mer lik andre norske byer?

Klarer vi dette, vil Lillestrøm fremstå litt mer unik og attraktiv for hver eneste dag. Vi blir stadig mer Tett på verden.

En verktøykasse for byen

For å sikre at visjonen blir levende må den også benyttes av næringslivet, det offentlige og kulturlivet i byen. Det er laget en egen logo, fire videoer og noen enkle virkemidler som kan lastes ned for å profilere visjonen Tett på verden.

Skal vi lykkes med å gjøre visjonen synlig i bybildet, må verktøykassa tas i bruk av bedriftene i Lillestrøm, kommunen, kulturlivet, frivilligheten og hos folk flest i byen. Klarer vi det, vil bevisstheten der ute – om at Lillestrøm faktisk er ganske så unik og attraktiv – vokse litt hver eneste dag.

Bruk logoen, vis filmene og framsnakk Lillestrøm! Hjelp oss å overbevise de som måtte være i tvil, om at Lillestrøm er Tett på verden.

Logo

Profilmanual

Powerpoint-presentasjon

Kreativt mangfold

Suveren beliggenhet

Kulturbyen

Teknologibyen