I det julefreden er i ferd med å senke seg kan vi se tilbake på et innholdsrikt år for Kunnskapsbyen og for medlemmene. Og så ser vi frem mot et nytt år med nye muligheter.

Det eneste som er sikkert at endringstakten vil øke fremover og for meg som ny leder i Kunnskapsbyen har det vært viktig å forstå hvilke utfordringer og muligheter våre medlemmer og regionen som helhet har.

Kunnskapsbyen favner bredt på tvers av bedrifter, forskningsinstitutter, undervisningsinstitusjoner og kommuner og mye tid har derfor vært brukt på å analysere utfordringsbildet, og gradvis etablere et tydeligere målbilde. Jeg vil takke alle medlemmer som har bidratt med både tid og tankekraft i spørreundersøkelser og møter.

Dette er viktige innspill til vårt strategiarbeid som fortsatt pågår. Kunnskapsbyen skal i 2020 intensivere arbeidet for økt næringsutvikling, vekst og verdiskaping med utgangspunkt i vår region, våre medlemmer og våre spesielle forutsetninger. Ikke minst gjelder dette innen områder som fornybar energi og høyteknologi, representert aller sterkest av forskningsmiljøet på Kjeller, samt Solenergiklyngen og den nye Hydrogenklyngen.

Gründerskap
Det er mange høydepunkter gjennom et år, og jeg vil spesielt trekke frem Lillestrømkonferansen i mai som virkelig har blitt en sentral arena for å møte næringslivet og lokale beslutningstakere. Hold av datoen 7. mai i 2020 hvor for en miks av gode faglige innlegg og diskusjoner hvor vi adresserer denne regionens store muligheter.

I juni åpnet Kunnskapsbyen et nytt senter for oppstartsbedrifter med internasjonale vekstambisjoner – ScaleUp Lillestrøm – sammen med flere gode hjelpere fra Kunnskapsbyens medlemmer. 20 bedrifter er allerede på plass der, og det er gledelig at flere også kommer fordi de vokser ut av Business Lillestrøm.

I årene som kommer vil vi arbeide for at stadig flere oppstartsbedrifter vokser og blir i Lillestrøm fordi de finner alt de trenger her: gode talenter, gode kommunikasjoner #tettpåverden, og et proaktivt miljø av små og store bedrifter som jobber for å skape et sterkt klima for næringsutvikling og suksess.

Klyngesatsing
Noen eksempler på at vi lykkes er Solenergiklyngen, som søkte og fikk en femårig klyngefinansiering fra og med 2020 i konkurranse med de beste klyngene i Norge. Vi fikk også etablert den nye Hydrogenklyngen i 2019. Begge disse klyngene adresserer nasjonale og globale vekstmarkeder som i tillegg vil føre verden i en mer bærekraftig retning.

I begge klyngene står bedriftene i sentrum, godt supplert av forsknings- og kunnskapsmiljøene, investorene og det offentlige. Flere medlemmer i Kunnskapsbyen deltar i begge klynger, men dette er først og fremst nasjonale og internasjonale satsinger som riktig håndtert også kan og bør gi sterke positive ringvirkninger lokalt og regionalt.

I 2019 har vi avviklet OREEC som en egen klynge, men det betyr ikke at vi trapper ned vårt arbeid med møteplasser og nettverk innen fornybar energi og miljøteknologi. I 2020 ser vi frem til å utvikle gode verdiforslag og samarbeidsformer fremover, som treffer godt på behovet i næringslivet, det offentlige og øker interaksjonen med de sterke kunnskapsmiljøene på Kjeller.

Nytt kart i 2020
Etter nyttår forsvinner både Skedsmo og Akershus fra kartet. Lillestrøm kommune og Viken fylkeskommune starter opp i nye og større geografiske rammer. Vi ser frem til et godt og langsiktig samarbeid med begge for økt næringsutvikling, flere vekstbedrifter og økt innslag av kunnskapsbedrifter som enten etablerer seg i, eller velger vår region.

Kunnskapsbyen skal være en mulighetsforening. Har du en god idé, ta gjerne kontakt med oss. Vi kan ikke love å bli med på alt, men vi skal være lyttende og konstruktive, for å sikre at muligheter omgjøres til håndfaste resultater. Har du lyst til å høre mer om hvilke prosjekter Kunnskapsbyen jobber med, som kanskje har relevans for ditt utviklingsbehov, ta kontakt. Jeg håper å se deg 28. februar, på vår medlemslunsj på Scene5.

I skrivende stund deltar Kunnskapsbyen i 25 prosjekter av ulik karakter, i samarbeid med bedrifter og andre aktører i Lillestrøm, Oslo, Viken, Norge, Norden og Europa.

På vegne av Kunnskapsbyen Lillestrøm, så ønsker jeg dere en riktig god jul!

Daniel Ras-Vidal