Prosjektleder Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen Lillestrøm løftet velferdsteknologifanen, da hun deltok på årskonferansen til Øvre Romerike Utvikling (ØRU) ‎29. april.

Samtlige rådmenn og formannskapsmedlemmer fra kommunene på Øvre Romerike deltok på konferansen, som ble holdt på Hurdalsjøen Hotell.

Sammen med prosjektleder Iver Olav Sunnset fra Digitale Gardermoen (DGI) fortalte hun om Interreg-prosjektet «SOL Support quality of life» og betydningen av at kommunene tar i bruk velferdsteknologi for å sikre innbyggerne en aktiv og sunn alderdom.

Marit Heiberg påpekte også at velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon henger sammen. Innovative anskaffelser medfører også utfordringer, ettersom det gjerne innebærer vi må jobbe på en litt annen måte enn før.

– Krav om endring av arbeidsmetoder vil møte motstand, men det gjelder «å stå i det», slik at brukerne får tilgang på de redskapene de trenger for å mestre hverdagen sin på en bedre måte, sa Marit Heiberg.