Et smekkfullt konferanselokale dannet en flott ramme rundt sluttkonferansen for velferdsteknologiprosjektet SOL – Support Quality of Life.

SOL-arrangementet var tatt inn som en del av Evolve Arena 2018 Conference & Expo i Lillestrøm – en møteplass for byutvikling og smarte liv.

Kommunaldirektør i Lørenskog kommune, Gry Røste

Prosjektlederne Pia Adenmark fra Karlstads kommun og Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen Lillestrøm ønsket de svenske og norske deltakerne velkommen til å være med å sette et solid punktum for det gode samarbeidsprosjektet som i tre år har vært en del av Interreg Sverige-Norge-programmet.

– Vi er godt fornøyd med å samle 80 deltakere, hvorav svært mange har bidratt til prosjektet gjennom lang tid, sa Heiberg.

Tidkrevende endringsarbeid

Prosjektet har vist at utfordringene knyttet til å ta i bruk ny teknologi og endre innarbeidede arbeidsrutiner, er temmelig like – på tvers av landegrensen. Forutsetningene for å lære av hverandre og overføre erfaringer har derfor vært gode.

Grete Kvernland-Berg fra PA Consulting, ordfører i Skedsmo kommune Ole Jacob Flæten og kommunaldirektør i Lørenskog, Gry Røste.

Hovedtaler på konferansen var Grete Kvernland-Berg fra PA Consulting. Hun har i en årrekke holdt på med transformasjonsarbeid i helsetjenesten. Hun bistår Helsedirektoratet og KS i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram.

Kvernland-Berg tok for seg digitalisering, nye arbeidsprosesser og verktøy for gevinstrealisering, der velferdsteknologi inngår som en naturlig del av tjenesten.

Disrupsjon er blitt et buzzord også innenfor velferdsteknologi. Kommunaldirektør i Lørenskog kommune Gry Røste var opptatt av at vi må se nærmere på den måten vi jobber på, og i langt større grad spørre brukerne hva som er viktig for dem. Det var stor enighet om at kommunen må satse mer på tjenesteinnovasjon og teknologi – og at tempoet må opp!

Flemming Hegerstrøm i Hospital IT tok forsamlingen med på en reise gjennom de tre siste årene, og utviklingen av omsorgstjenestene. Han pekte på at det fortsatt gjenstår mye, ikke minst i å forbedre samspillet mellom leverandørene og kommunene og at kommunene må investere mer i automatiserte tjenester.

Teknologien bare et hjelpemiddel

Et smekkfullt konferanselokale med over 80 deltagere dannet en flott ramme rundt sluttkonferansen for velferdsteknologiprosjektet.

Ordfører i Skedsmo kommune Ole Jacob Flæten holdt et spenstig foredrag med visjoner og tanker om hva politikken kan bidra med i årene framover. Dette handler først og fremst om behandling av mennesker, der teknologien bare er et hjelpemiddel. Det dreier seg om brukernes behov, og hvordan teknologien kan sette den enkelte i stand til å ta kontroll og bestemme over sin egen hverdag.

– Vi må sy opp gode løsninger for den enkelte ved hjelp av teknologi og deres egeninnsats, påpeker Marit Heiberg. – Alle har ressurser som de må oppmuntres til og få lov til å bruke, slik ordføreren i Skedsmo også er opptatt av, understreker hun.

Iver Sunnset fra Digitale Gardermoen og Per Hanning fra Landstinget i Värmland avrundet konferansen med å trekke fram betydningen av å fortsette innsatsen for gode digitale løsninger – og  det gode samarbeidet gjennom nettverket som er blitt skapt gjennom SOL – Support Quality of Life.

Foredragene på sluttkonferansen

1. Hva kjennetegner kommuner som lykkes med digitalisering og nye arbeidsprosesser – hvor går veien videre – Grete Kvernland-Berg, PA Consulting

2. Teknologi eller mennesker – Gry Røste, Lørenskog kommune

4. Hva nå Visjoner og tanker for kommunene fremover, hva kan politikken bidra med – Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune

5. Landstinget i Värmland – Samarbeid, mot og digitalisering – Iver Olav Sunnset, Digitale Gardermoen og Per Hanning

Deltagerliste Support Quality of Life