Presse

Kontaktpersoner i Kunnskapsbyen Lillestrøm:

  • Torstein Leiro (daglig leder)
    Mobil: 995 54110 – Epost: torstein@kunnskapsbyen.no
  • Steinar Aasen (kommunikasjonsleder)
    Mobil: 996 39692 – Epost: steinar@kunnskapsbyen.no
  • Anette Gangnæs (markeds- og kommunikasjonskonsulent)
    Mobil: 995 74711 – Epost: anette@kunnskapsbyen.no

Arkiv