Project Description

Solenergiklyngen

Etableringen av Solenergiklyngen er et resultat av Kunnskapsbyen Lillestrøms mangeårige Interreg-samarbeid, som brakte sammen et nettverk av norske og svenske solenergiaktører.

Det EU-finansierte ecoINSIDE-prosjektet i Interreg Sverige-Norge-programmet var en sentral plattform, da 60 aktører i Norge og Sverige gikk sammen om å opprette en næringsklynge for å skape vekst for solenerginæringen.

En gryende interesse for å samle solenergibransjen oppstod flere år tidligere, da flere solenergivirksomheter kom sammen i Interreg-prosjektet FEM (2009-2015). Prosjektet ble ledet av Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Oppfølgerprosjektet ecoINSIDE (2016-2021) tok ansvar for å samordne bransjeaktørene rundt en felles søknad om å få etablere en Arena-klynge.

Solenergiklyngen ble tatt opp i Arena-programmet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd 20. juni 2016.

KONTAKTPERSONER
Trine Kopstad Berentsen (daglig leder)

NETTSIDE
www.solenergiklyngen.no

FACEBOOK
www.facebook.com/solenrgiklyngen

Siste nyheter

Springbrett for innvandrere ut i arbeidslivet

Kunnskapsbyen Lillestrøm har innledet et samarbeid med Diversify om et opplæringsprogram på engelsk, om oppstart og entreprenørskap for innvandrere.

Publisert: 26/04/2021

– Vi må tørre å tenke større

Bortsett fra å heie på Brann når laget gjester Åråsen, er Siri Berggreen Lillestrøm-patriot på sin hals. Møt Kunnskapsbyens nye styreleder.

Publisert: 23/04/2021

Skal rulle ut 100 hydrogenlastebiler

Gjennom prosjektet H2 Truck har norske aktører gått sammen om å sørge for å få minst hundre hydrogenlastebiler ut på norske veier innen 2025.

Publisert: 24/03/2021

Se alle nyhetene