Rapportlansering: Renere, raskere, billigere – hvordan distribuert solenergi kan gjøre det mulig å nå bærekraftsmålene

8.april, 8.30-10.00, MESH Solenergiklyngen, ZERO og Kirkens Nødhjelp ønsker velkommen til frokostseminar med lansering av ny rapport på distribuert solenergi og hvilken betydning distribuert sol vil ha for å nå bærekraftsmålene. På oppdrag fra ZERO, Solenergiklyngen og Kirkens Nødhjelp har Differ utarbeidet en rapport for å øke forståelse av mulighetsrommet til off-grid solenergi. Rapporten viser