Førjulstreff. Mot internasjonale prosjektmuligheter på tvers av bransjer

OREEC, Solenergiklyngen, INTPOW og EU-nettverkene Hydrogen2020 og MiljøBygg inviterer til åpent møte om finansieringsmuligheter for internasjonale innovasjonsprosjekter. Målet er å koble behov på tvers av teknologiområder og få frem problemstillinger som kan føre til nye internasjonale prosjekter. Vi skal se på aktuelle prosjektutlysninger fra Horisont2020 og Forskningsrådet og diskutere muligheter for samarbeid på tvers av