Tilbud om gratis etterutdanning i Digital Innovasjon

Jobber du og din virksomhet med å utvikle nye digitale tjenester og produkter, men har behov for kompetanse og ferdigheter for å oppnå suksess? Oppleves det som krevende å arbeide med datadrevet innovasjon, og trenger dere økt kunnskap om hvordan slike prosesser bør drives? *Tilbudet gjelder for medlemmer av Kunnskapsbyen Lillestrøm. 

Etter- og videreutdanning innen digital innovasjon

I samarbeid med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og DigitalNorway tilbyr vi våre medlemmer to studiepoenggivende kurs innen digitalisering, teknologi og innovasjon. Kursene er gratis for medlemmer i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Dette er en unik mulighet til å investere i svært relevant og formell kompetanse som vil kunne bidra til å gjøre din virksomhet mer rustet til å arbeide med datadrevne innovasjonsprosesser.

Opplæringsløpene vil gjennomføres våren 2021, og det er mulig å delta på begge kursene. Det vil legges opp til samlinger i Osloområdet. Det vil være krav til formell kompetanse ved opptak til studiet, i form av generell studiekompetanse og minimum to års erfaring fra relevant arbeid.

Kurs 1: Digitaliseringsteknologi og prosessinnovasjon (5 studiepoeng) 
Hvordan kan din virksomhet bruke nye digitaliseringsteknologier som Internet of things (IoT) og Robot Process Automation (RPA) for å innovere? Emnet gir en grunnleggende innføring i prosesstenking og bruk av ulike digitale teknologier med et spesielt fokus på hvordan disse kan utnyttes for prosess- og tjenesteinnovasjon. Vi tar også opp tema som kontinuerlig utvikling med agile metoder, DevOps samt arkitekturer for applikasjonsutvikling.

Les mer og søk plass.

Samlinger 27.-28. mai og 11. juni
*Kurset passer for deg som er IT-rådgiver, prosjektleder, utvikler, eller på annen måte har IT-ansvar.

Kurs 2: Digital innovasjon (5 studiepoeng) – er fullbooket
Hvordan kan din virksomhet drive og tilrettelegge for innovasjonsprosesser av nye digitale tjenester og produkter? Emnet gir en innsikt og
oversikt over forskning innen digital innovasjon: Digital forretningsstrategi, forretningsmodell innovasjon (fra produktbasert til ytelsesbasert), digital transformasjon, bruk av teknologi for faktabaserte beslutninger og fra kalenderbaserte til behovsbaserte tjenester, digitaliserings- og tjenestefiseringsprosesser og produkt-tjeneste-systemer.

Les mer og søk plass.

Samlinger 26.-27. august og 10. september
*Kurset passer for deg som er leder, mellomleder, forretningsutvikler eller på annen måte har innovasjonsansvar.

Hvis du har spørsmål kontakt:

Anette Gangnæs

Prosjektleder Anette Gangnæs
Telefon: 995 74 711
Epost: anette@kunnskapsbyen.no

*Vi vil komme tilbake med informasjon om samlingene blir fysiske eller digitale.

* Det er prinsippet om førsteman til mølla som gjelder.

Samarbeidspartnere til prosjektet: