Visjon

Kunnskapsdrevet næringsutvikling, understøttet av det grønne skiftet

 

Rolle

Kunnskapsbyen er en samfunnsaktør som gjennom sin rolle som nettverks- og prosjekteier driver næringsutvikling for verdiskaping, vekst og velstand i regionen

 

Målsettinger

Kunnskapsbyen Lillestrøm skal:

  • støtte opp om utviklingen av en kunnskapsdrevet næringsutvikling i regionen, drevet av internasjonale impulser – særlig innen fornybar energi og miljø
  • promoterer regionens åpne, ujålete og attraktive klima for næringsvirksomhet – ikke minst for nye bedrifter som ønsker å etablere seg
  • være rå på business, men med et sterkt engasjement for lokalmiljøet
  • videreutvikle posisjonen som en ledende aktør innenfor fornybar energi i Osloregionen
  • bidra til felles profilering, rekrutteringstiltak og møteplasser for medlemmene
  • synliggjøre og fremme forsknings- og teknologimiljøet på Kjeller