Back

Får klimaløsninger fra næringslivet

Oslo er helt avhengig av smarte og innovative bedrifter for å gjøre hovedstaden til et utstillingsvindu for smart, grønn teknologi.

Oreec-direktør Mali Hole Skogen kunne glede seg over at 130 personer møtte fram på årskonferansen for å høre mer om Oslos ambisiøse miljøplaner.

Oslo er valgt ut til å være Europas miljøhovedstad i 2019. Det forplikter og stiller ekstra høye krav til Oslos miljøstandard. Byråd for næring og eierskap Geir Lippestad – som var hovedtaler under OREECs årskonferanse – trekker i den sammenheng fram næringslivet som en avgjørende samarbeidspartner.
– Vi klarer ikke dette på egen kjøl. Et samarbeid med næringslivet, forskningsinstitusjonene og kunnskapsmiljøene om å utvikle nye produkter og tjenester vil være helt avgjørende for at vi skal klare å nå klimamålene våre. Kommersielle foretak er veldig raske til å snu seg rundt, sier han.

Smart by-strategi
Kommunen må definere klare behov og så overlate til næringslivet å konkurrere om hvilke produkter og tjenester som gir de beste løsningene for at hovedstaden skal klare å nå sine ambisiøse klimamål, understreker byråden
– I Oslo kommer 20 prosent av transportutslippene fra byggeplasser. Derfor ønsker vi utslippsfrie byggeplasser. Dette har utløst et enormt engasjement fra næringslivet som sier til oss at «Dette får vi til!»
Oslos er nå i ferd med å utvikle en «Smart by-strategi» som et redskap for å utløse utviklingen av de løsningene som kommunen trenger for å kunne å nå sine klimaambisjoner. Et av hovedelementene i denne strategien går ut på å formidle tydelige mål og behov i samarbeidet med forskning og næringsliv.

Løfter næringslivet
Selv om kommunen kan hente ut noe midler til sine miljøprosjekter gjennom statlige støtteordninger, vil ikke disse ordningen alene være avgjørende for Oslos veivalg.
– De mest kraftfulle midlene er det foretakene våre som råd over. Hvordan vi setter målene for investeringene er derfor svært interessant, sier han.
Lippestad understreker at samarbeidet med kommunen også gagner bedriftene.
– Når Oslo krever plusshus-leveranser presser det fram utvikling av nye produkter og tjenester innenfor det som kommer til bli en standard innen byggebransjen. Og kan du først levere til Oslo, så kan du også eksportere!