Back

Fremtidens by

Lillestrøm er i dag en god by å leve og arbeide i. Målet er at den skal bli enda bedre en generasjon frem i tid.

En bærekraftig by – full av smarte løsninger, gode byrom som yrer av liv, kultur- og servicetilbud som blomstrer – hvor både store og små bor i sentrum og kan gå eller sykle til jobb, skole og studier.

Lillestrøm er 12 minutter unna resten av verden og 10 minutter fra hovedstaden. Statistisk Sentralbyrå (SSB) gjennomførte nylig en måling av hvor sentrale kommunene i Norge er – og etter Oslo ble Lillestrøm kåret til landets mest sentrale by. Trender viser at mindre byer tett på storbyen Oslo – øker sin attraktivitet. Her er det mer oversiktelig, lettere å bli kjent, sentrum er mer kompakt, og du kommer enkelt dit du skal. Samtidig er ikke støyen og tempoet så høyt. Lillestrøm er regionsenteret på Nedre Romerike og byen til de fleste nærliggende kommunene. Lillestrøm-regionen tilbyr gode boområder, både urbane og mer landlige.

Lillestrøm-regionen tilbyr attraktive arbeidsplasser og arealer for næringsaktører innen et bredt spekter. Mange av regionens innbyggere arbeider her, og flere vil det bli. Store og tunge forsknings- og teknologivirksomheter har sin base her. Flere store kunnskapsbaserte virksomheter har etablert seg her den siste tiden – og vi ser også spennende utviklingsprosjekter på gang. Mange har fått øynene opp for denne regionen og ser at det legges tilrette for en variert, robust og fremtidsrettet næringsstruktur med en betydelig andel bedrifter som er nasjonalt og internasjonalt rettet.

Beregninger indikerer at det i 2045 vil bo om lag 100.000 mennesker her. Dette innebærer en befolkningstetthet på nivå med det man finner i Groruddalen idag. Ser vi en generasjon frem vil Lillestrøm-regionen være en økonomisk bærekraftig region. Her vil det være tilstrekkelig med folk og arbeidsplasser for å sikre en dynamisk og innovativ utvikling.

Nytt prosjekt i Landstadsgate

Det pågår flere spennende utviklingsprosjekter i Lillestrøm for tiden. Ett av disse ligger i Landstadsgate og består av 9 etasjer med 54 leiligheter og næringslokaler i 1. etasje. Prosjektet heter SVILLE og er oppkalt etter jernbanesviller; de tverrgående bjelkene som jernbaneskinnene er festet i og symboliserer jernbanens viktighet for byen. Prosjektet skal være ferdig i 2020.

Mer info om Sville her

Byen inneholder alle de elementene som må være på plass for å sikre verdiskaping og vekst. Lillestrøm har beliggenheten, arealene, spennende utviklingsprosjekter, et stort og sammensatt næringsliv med tunge forsknings- og teknologimiljøer. I tillegg har Lillestrøm cafèer, restauranter, kulturtilbudet og et blomstrende uteliv.

Vi er i den unike situasjonen at vi ikke bare kan – men skal – bygge byen for fremtiden. Det er bare å begynne å glede seg!