Back

Lillestrøm trenger nye transportløsninger

Ruter, Akershus fylkeskommune og Skedsmo kommune er enige om hovedgrepene som må tas for å bedre transportsituasjonen i Lillestrøm.

Nødvendig veiutbygging og et styrket busstilbud er blant de sentrale elementene det ble pekt på, under fagseminaret om fremtidens transportløsninger for Lillestrøm, som ble arrangert av Lillestrøm Eiendomsforum og Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Scene 5 var fylt av interesserte næringslivsfolk, lokalpolitikere og lokalpatrioter som ville høre hva som må til for å skape bedre trafikkflyt i og rundt Lillestrøm.

Njål Nore i Akershus fylkeskommune skisserte flere tiltak som vil gjøre det lettere for bussene å ta seg fram.

Større og raskere busser
Ruter er opptatt av at fremkommeligheten rundt Lillestrøm stasjon må prioriteres. Kollektivselskapet jobber også for å få flere avganger og kortere reisetid – både til og fra og, ikke minst – gjennom Lillestrøm.
– Vi vil øke kapasiteten ved å innføre røde leddbusser på hovedlinjene, fortalte Trine Holand, områdeleder nordøst i Ruter.
Hun ser også for seg inntil fem gjennomgående linjer med stoppested i Jonas Lies gate, rett utenfor Lillestrøm Bussterminal. De vil få korte stopp – og dermed sparer fire minutter i reisetid.

Flere kollektivfelt
Spesialrådgiver innen samferdsel, Njål Nore i Akershus fylkeskommune, viste til den økende trafikkmengden i Lillestrøm. Fylkeskommunen er opptatt av å få på plass tiltak som kan skape bedre framkommelighet – særlig med tanke på kollektivtrafikken.
En komplett fornying av Storgata i Lillestrøm, som blant annet skal få bussene raskere fram, er et av de viktige grepene som tas. Dette er et omfattende og komplekst prosjekt som innebærer at Storgata må stenges under byggeperioden i 2019 og 2020.

Øyvind Daaland Lesjø i Skedsmo kommune viste fram nye sykkeltraseer og en mer effektiv sentrumsring.

For ytterligere å forbedre fremkommeligheten for bussene, vil fylkeskommunen etablere separate kjørefelt fra Lillestrøm via Strømmen til Visperud i Lørenskog og videre langs E6 til Oslo. Det er også startet en utredning av kollektivfelt på Nedre Rælingvei.

Sentrumsring og sykkelveier
Øyvind Daaland Lesjø som er seksjonsleder for samferdsel i planavdelingen i Skedsmo kommune, pekte også på prognosene om en kraftig befolkningsvekst – og behovet for at kollektivreiser må ta en stor del av den ventede trafikkøkningen.

En effektiv utnyttelse av sentrumsringen i Lillestrøm er blant de tiltakene som kommunen ser som nødvendig for å få en best mulig trafikkavvikling inn og ut av stasjonsområdet i Lillestrøm.

I tillegg vil kommunen gjennomføre en rekke tiltak som kan bedre hverdagen for syklistene, med blant annet nye og gode sykkeltraseer som skal knytte de nærmeste tettstedene til sentrum.

Kunnskapsbyens Anita Orlund er glad Ruter, Akershus fylkeskommune og Skedsmo kommune er enige om de viktigste tiltakene som må på plass.

– Viktig å holde trykket oppe
Kunnskapsbyens administrerende direktør Anita Orlund som ledet seminaret, er glad for at det nå virker som Ruter, Akershus fylkeskommune og Skedsmo kommune har felles forståelse av utfordringsbildet – og hvilke tiltak som må på plass både på kort og lang sikt.

– Alle tre ser uttrykker et klart behov for at vegsystemet rundt Lillestrøm må oppgraderes. Det er veldig gledelig, sier hun.
Det vil bli en utfordrende periode for byen mens oppgraderingen av veisystemet pågår.

– Men dette må vi få gjort. Det er helt nødvendig. Partene er innstilt på å gjøre alt de kan for å løse dette på en best mulig måte. Nå må vi bare sørge for å holde trykk på dette, sier hun.