Back

Ser store verdier i romteknologien

Kari Nygaard øyner en spennende framtid for norske oppstartsbedrifter som nå får tilgang på eksperter, teknologi og data fra romfartsindustrien. – Mulighetene er enorme, sier hun.

Adm. dir. Ralph W. Bernstein i Kjeller Innovasjon ønsket ESAs generaldirektør Johann-Dietrich Wörner velkommen til Kjeller.

Nygaard er adm. dir. ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), styreleder i Norsk Romsenter og styremedlem i Kjeller Innovasjon. Hun har store forventninger til inkubatoren ESA BIC (European Space Agency – Business Incubation Centre) Norway.

Kjeller Innovasjon, Norsk Romsenter og ESA (Det europeiske romfartssenteret) står bak initiativet om å danne et nasjonalt samlingspunkt for innovasjon, teknologioverføring og kommersialisering av romteknologi. Det er Kjeller Innovasjon som skal lede innovasjonssenteret. Den nye inkubatorsatsingen er støttet av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

ESAs generaldirektør Johann-Dietrich Wörner trakk fullt hus da han åpnet ESA BIC Norway hos Kjeller Innovasjon.

Høytidelig åpning
Over hundre deltakere var til stede under den offisielle åpningen 31. august. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok på åpningsseremonien via videolink – og ønsket lykke til med den nye satsingen.

ESA BIC Norway disponerer en pott på to millioner euro (nesten 20 millioner kroner) over en femårsperiode. Pengene skal bidra til å finansiere og utvikle 25 nye selskaper. ESAs generaldirektør Johann-Dietrich Wörner påpekte at det selv om det er begrenset med økonomisk støtte å få gjennom ESA BIC Norway, så er den teknologiske gullgruven desto større.

– Pengene ikke det viktigste vi kan bidra med. Dere som er entreprenører kan få noe som er enda bedre, nemlig tilgang til våre eksperter, vår teknologi, data og – ikke minst – komme i inngrep med de store selskapene vi samarbeider med, understreket Wörner.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var også med på åpningen av det nye innovasjonssenteret – via videolink.

Søker nye muligheter
NILU er en sentral ideleverandør inn i ESA BIC-samarbeidet. Instituttet har selv gode erfaringer fra teknologisamarbeid med romfartsmiljøet.

– Vi har som oppgave å overvåke atmosfæren. I dette arbeidet bruker vi store mengder data fra de store internasjonale programmene for forskning og innovasjon i ESA og i EU, forklarer NILU-sjefen, som er overbevist om at romteknologi-inkubatoren vil åpne spennende muligheter for ny næringsvirksomhet.

Hun tar det store oppmøtet på åpningsdagen som et klart tegn på at dette vil bli en attraktiv inngangsport for norske teknologigründere.

– Bare på NILU har vi flere ideer og prosjekter vi ønsker å gå videre med, forteller Kari Nygaard.

Kreativt fellesskap
Norsk Romsenter er en sentral samarbeidspartner i inkubatoren – sammen med store, profesjonelle aktører. Dette er en unik læringsarena for nystartede teknologiselskaper, fremholder Nygaard.

– Oppstartbedrifter som kommer inn i et stort fellesskap som dette, vil ofte oppleve at samarbeidet også generere nye ideer, påpeker hun.

Nygaard mener også at finansieringsmulighetene for oppstartsbedriftene er langt større enn de 20 millioner kronene som ESA BIC har stilt til rådighet.

– De norske deltakerbedriftene i inkubatoren vil også kunne søke om midler fra det norske virkemiddelapparatet, påpeker hun.