Back

Sirkulær økonomi i byutvikling

Det er mulig å kombinere moderne byutvikling med sirkulær økonomi og gode klimaløsninger. Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerte nylig studietur til Amsterdam. Temaet var byutviklingsprosjekter med tankesett fra smart mobilitet, økologi og sirkulær økonomi.

Rolf Th. Holm, Lillestrøm Delta

Tekst: daglig leder Rolf Th. Holm i Lillestrøm Delta

I denne sammenhengen ønsker jeg å trekke frem ABN AMRO sitt nybygg Circl. Dette er et representasjonsbygg basert på gode miljømessige kriterier for et nybygg. Kan dette være et bygg å forfølge i Lillestrøm?

Bygget er et stort møteromsenter på 3.000 m2. Hovedkontoret ligger i tilknytning, og er en 105 meter høy skyskraper. Prosjektet ligger i Amsterdam Syd, rett ved en kollektivterminal (jernbanestasjon).

Nærområdet har vært igjennom en stor transformasjon, hvor sykehus, universitet, kontorer og boliger i samme område har utviklet en helt ny og moderne bydel.

I prosjektteamet til Circl har de fra begynnelsen med prosjekteringen tenkt på klimakonsekvensene ved et nybygg. De prosjekterte derfor først nybygget ved å bygge tradisjonelt, for så å måle hvor stor besparelse de kunne oppnå for klimaet ved å tenke annerledes.

Sirkulær økonomi går ut på å bruke materialer i bygget som i stor grad er gjenvunnet. Det er fokus på CO2-utslippet til materialene (produksjon og transport) og energiforbruk.

Bygget er på tre etasjer, hvor kjelleren er støpt tradisjonelt i betong pga høy vannstand i grunnen. Bæring i hele bygget er i limtre, med massivtre i kjerner og dekker. Tre-leveransene er produsert i Nederland for å få kort transport. Av innredning så er alle møterom bygget av gamle resirkulerte vindusfelt fra et leilighetsbygg som er demontert i nærområdet. For å oppnå riktig akustikk i bygget er det benyttet lydplater som er laget av 14.000 resirkulerte jeans.

Utomhus-anlegget er koblet sammen med hovedkontoret. Det er trapp opp fra begge sider til byggets takterrasser fra bygulvet. Her er det blomsterbed og sittegrupper for aktive møter. Det er steinbelagte arealer, men med gode fuger slik at regnvann kan lagres i et takbasseng som fordrøyning. Fugene er testet for stiletthæler og regnvannet gjenbrukes i byggets toaletter.

I byggets 1. etasje er det mellom restauranten og møterom et stort areale for utstillinger. Her er veggene fleksible, slik at bygget kan ominnredes til den bruk og aktivitet som er ønsket. Med dette aktiviserer bygget bybildet godt. Det er tilgjengelig, inkluderende, transparent og med høy kvalitet.

Circl har redusert avfallet fra byggeprosjektet med 40% mot et tradisjonelt prosjekt. Karbonavtrykket er redusert med 50%. Dersom samfunnet skal redusere sitt forbruk av CO2 må vi tenke på klimaeffektene til de materialer vi bruker. Sirkulær økonomi vil i denne sammenheng spille en viktig rolle for å oppnå dette.

Circl er dermed et eksempel på et moderne byggeri som inspirerer og gir motivasjon til å tenke smart. Det viser at det er mulig å kombinere moderne byutvikling med sirkulær økonomi og gode klimaløsninger. ABN AMRO har med Circl bevist dette.

Det hadde vært veldig spennende om vi kunne få til noe tilsvarende i regionbyen Lillestrøm!