Back

Kunnskapsbyen Lillestrøms personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Kunnskapsbyen Lillestrøm samler inn og bruker personopplysninger.

Personlig integritet er viktig, og vi tar din rett til personvern på alvor. Vi ønsker å være åpen om hvordan vi behandler personopplysningene dine, og har derfor har vi oppdatert retningslinjene våre for personvern. Målet er å gjøre det enda klarere for deg hva vi behandler av persondata om deg, hvorfor vi gjør det, hvor dataene kommer fra, hvem som er involvert i behandlingen av dataene dine, hvorfor vi har lov til å behandle dataene dine på denne måten og hvilke rettigheter du har.

Kunnskapsbyen, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Slike delegeringer omfatter kun oppgavene, og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Behandling av personopplysninger på www.kunnskapsbyen.no
Nettredaktørene har det daglige ansvaret for Kunnskapsbyens behandlinger av personopplysninger på våre nettsider www.kunnskapsbyen.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger, og det blir bare gjort i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Kunnskapsbyen Lillestrøm er en medlemsorganisasjon og en samfunnsaktør som gjennom sin rolle som nettverks- og prosjekteier bidrar til nyskaping og vekst i samhandling med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og kommuner. Dette betyr at vi behandler personopplysninger for å kunne utføre oppdragene våre. De juridiske grunnlagene til GDPR, som først og fremst er relevante for Kunnskapsbyens personopplysninger, er berettiget interesse og eventuelt avtaler med registrerte personer og medlemmer. Kunnskapsbyen lagrer personopplysningene i en egen database, opplysningene deles ikke med andre og slettes når du sier opp. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Kunnskapsbyen Lillestrøm vil da slette din kontaktinformasjon fra våre systemer.

Snorre Data er Kunnskapsbyens databehandler. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Kunnskapsbyen og databehandler (med underleverandører) som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Kunnskapsbyen og Snorre Data regulerer hvilken informasjon de har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Hvilke data samles inn?
1. Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på våre nettsteder, disse plasserer informasjonskapsler på din maskin. Disse begynner gtag.js, analytics.js, og ga.js. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Kunnskapsbyen til andre aktører.
Les mer om hva som lagres og logges.
Slik administrerer du informasjonskapsler.

2. Facebook Conversation Tracking Pixel
En Facebook Pixel sporer anonymt hvem som har besøkt nettsiden og hvilke sider de har besøkt. Denne sporingen benyttes for å kunne tilby relevant markedsføring i Facebooks kanaler. Kapselen varer i 180 dager, og ingen personlig identifiserende informasjon blir samlet inn eller sporet. Brukerne kan selv kontrollere reklame som vises i Facebook ved å justere sine personlige innstillinger på Facebook. Der kan du også finne informasjon om hvilke informasjonskapsler Facebook bruker, og deres retningslinjer for personvern. Facebook-informasjonskapslene og retningslinjene innen personvern finner du her: Facebooks cookie policy

3. Søk
Kunnskapsbyen lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkefeltene på nettsiden. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

4. Nyhetsbrev og kontaktskjema
På nettsiden kan du velge å abonnere på nyhetsbrev fra Kunnskapsbyen, OREEC, NETTMAGASIN om byutvikling i Lillestrøm og Solenergiklyngen. Vi behandler dine personlige opplysninger for å kontakte deg, informere deg eller søke riktig målgrupper for våre aktiviteter. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du minimum registrere navn, virksomhet og e-postadresse. Opplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp.

På nettsiden kan du velge å abonnere på nyhetsbrev fra Kunnskapsbyen. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du minimum registrere navnet ditt, virksomhet og en e-postadresse. Opplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp. Ta kontakt med kunnskapsbyen@kunnskapsbyen.no for å endre eller slette registreringen.

5. Påmelding til kurs
På nettsiden kan du melde deg på kurs ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. I tillegg ber vi deg oppgi informasjon om evt. allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere kurset og eventuell rapportering. Med mindre du har gitt eksplisitt samtykke til noe annet, vil personopplysningene dine bli slettet etter at formålet opphører.

Dine rettigheter
1. Rett til innsyn
Enhver som ber om det, har rett til å få grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven § 18, 1. ledd. Kunnskapsbyen har gitt denne informasjonen i denne personvernerklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. Den som er registrert i Kunnskapsbyens datasystemer har rett til innsyn i egne opplysninger.

2. Krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
Etter personopplysningsloven § 27 har den registrerte rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Kunnskapsbyen Lillestrøm ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

3. Sletting av personopplysninger
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det kreves i lov at de oppbevares lenger. Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å kunne levere en tjeneste du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis et abonnement på nyhetsbrev), eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene. Du kan når som helst kalle tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på kunnskapsbyen@kunnskapsbyen.no