Spinning Lean Six Sigma i Lillestrøm

Erik Holm fra Business Innovation i Lillestrøm fikk nettopp en utmerkelse ved en Lean-konferanse for ingeniører i San Antonio, Texas. Bedriften er leietaker hos Business Lillestrøm – Kunnskapsbyens datterselskap for oppstartbedrifter og gründere. Gründer Erik Holm i Business Innovation holdt foredrag på Lean-konferansen for ingeniører i San Antonio. Det er en begeistret Holm

2021-05-28T14:00:26+02:0005/10/2016|

Gratis råvare gir grønne forretningsmuligheter

Norge, Sverige og Danmark har gode forutsetninger for å utvikle fremtidige arbeidsplasser i smarte verdikjeder basert på biologisk avfall og biprodukter. Alexandra Maria Almasi, prosjektleder i OREEC, vi kaste nytt lys over mulighetene i den sirkulære bioøkonomien, under NoRest-konferansen i København i slutten av oktober. Der skal hun presenterer den helt ferske rapporten - «The

2021-05-28T14:00:28+02:0020/09/2016|

Går opp løypa for kommersiell avfallsforedling

Gjennom prosjektet SusValueWaste skal et tverrfaglig forskningsteam analysere hvordan biologiske restressurser og avfallsstrømmer utnyttes til kommersiell og industriell produksjon i Norge. Forskerne håper å bidra til at politikere gjør velinformerte valg og bedre ivaretar reguleringen av industriene knyttet til organisk avfall. Forskerne er særlig interessert i å identifisere fremvoksende verdikjeder og barrierer for videre utvikling

2021-05-28T14:00:41+02:0008/04/2016|
Go to Top