Solkraft på bygg kan gi strøm til hele Norge

Solkraftbransjne kan lage nok strøm til alle boliger i Norge innen 2030. – Men da må vi få lov, sier Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

08/12/2020|

Løfter fram offentlig innkjøp av treprodukter

Skogen byr på store muligheter for offentlige innkjøpere. Unødvendige fossile innkjøp kan unngås ved å benytte grønne og innovative anskaffelser som verktøy.

26/01/2018|

Ambisiøs satsing på business-delegasjoner

Green Visits er blitt en kjærkommen døråpner for utenlandske næringsdelegasjoner som vil møte norske teknologibedrifter.

24/01/2018|

Kunnskapsbyen trenger ny økonomansvarlig

Vil du bli med på laget vårt? Kunnskapsbyen Lillestrøm er på jakt etter en ny kollega innen økonomi, regnskap og administrasjon.

23/10/2017|

Et referansebygg i massivtre

Bjørkelangen skole er i ferd med å reise seg. Trebygget som også benytter bioenergi og solenergi, vil mange andre kunne lære av.

01/12/2016|

Skal ta en større bit av det globale markedet

Arena-prosjektet Solenergiklyngen hadde kickoff tirsdag 8. november. – Vi skal vi posisjonere oss for det globale markedet, sier Trine Kopstad Berentsen.

07/11/2016|

Spinning Lean Six Sigma i Lillestrøm

Erik Holm fra Business Innovation i Lillestrøm fikk nettopp en utmerkelse ved en Lean-konferanse for ingeniører i San Antonio, Texas. Bedriften er leietaker hos Business Lillestrøm – Kunnskapsbyens datterselskap for oppstartbedrifter og gründere. Gründer Erik Holm i Business Innovation holdt foredrag på Lean-konferansen for ingeniører i San Antonio. Det er en begeistret Holm

05/10/2016|

Gratis råvare gir grønne forretningsmuligheter

Norge, Sverige og Danmark har gode forutsetninger for å utvikle fremtidige arbeidsplasser i smarte verdikjeder basert på biologisk avfall og biprodukter. Alexandra Maria Almasi, prosjektleder i OREEC, vi kaste nytt lys over mulighetene i den sirkulære bioøkonomien, under NoRest-konferansen i København i slutten av oktober. Der skal hun presenterer den helt ferske rapporten - «The

20/09/2016|

Går opp løypa for kommersiell avfallsforedling

Gjennom prosjektet SusValueWaste skal et tverrfaglig forskningsteam analysere hvordan biologiske restressurser og avfallsstrømmer utnyttes til kommersiell og industriell produksjon i Norge. Forskerne håper å bidra til at politikere gjør velinformerte valg og bedre ivaretar reguleringen av industriene knyttet til organisk avfall. Forskerne er særlig interessert i å identifisere fremvoksende verdikjeder og barrierer for videre utvikling

08/04/2016|