Back

Road Show Clean Fuels i Lillestrøm

Akershus fylkeskommune arrangerer Road Show Clean Fuels på Norges Varemesse 5. desember, med OREEC som samarbeidspartner.

Her settes det søkelys på hvordan vi kan øke tempoet i bruken av hydrogen, el og biogass som drivstoff. På konferansen får du møte regionale politikere og fremtredende internasjonale foredragsholdere. Samferdselsminister Jon Georg Dale er invitert til å åpne eventet.

Rolf Huber fra H2Energy kommer til Lillestrøm. Det samme gjør representanter fra Hyundai Trucks, som samarbeider om å få 1.000 hydrogenlastebiler på veien i Sveits fra 2019. I tillegg kommer blant andre fylkesordfører Anette Solli, Keith Malone fra California Fuel Cell Partnership, Stfean Siegmund fra det tyske Energikontoret (dena), og Frode Halvorsen i Air Liquide Skagerak.

Utstilling av kjøretøyer
Lasse Fridstrøm i TØI vil innlede til paneldebatt om det er mulig å nå Nasjonal transportplan (NTP) sine ambisiøse mål om salg av utslippsfrie kjøretøy i Norge. Det settes også opp en utstilling i tilknytning til konferansen, med mulighet for å se ulike kjøretøy på alternativt drivstoff.

Eventet inngår som en del av arbeidet i Interreg-prosjektet Scandria2Act, hvor fylkeskommunen leder arbeidet med å fremme alternative drivstoff. Prosjektet har fokus på Scandria-korridoren fra Oslo til Berlin.

Er en del av Evolve Arena
I prosjektet samarbeider 20 partnere fra de ulike landene og fra det private og offentlige. Lead partner er Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg. Scandria2Act leverer blant annet flere rapporter om hvordan regioner kan bidra med å legge til rette for økt utbredelse av alternative drivstoff.

Scandria2Act Road Show Clean Fuels er et side-event til Evolve Arena. Etter Road Showet kan du følge øvrige tema på det eventet. Deltakelse på Road Showet er gratis. OREECs-medlemmer får også rabatt ved deltakelse på Evolve´s hovedkonferanse.