Back

I spissen for konferanse om energismarte bygg

Thor Bergli og Smart Elektro er vertskap når Nelfo og Elektroforeningen arrangerer Energismarte Bygg Konferansen i Lillestrøm 12. og 13. februar.

Nelfo som er NHOs landsforening for elektro-, ekom- og heisbedriftene, har inngått et samarbeid med Elektroforeningen om Interessegruppen for energieffektivisering i Norge (IEE).

Thor Bergli er daglig leder i Smart Elektro, en av Kunnskapsbyens medlemsbedrifter. Bergli som også er styreleder i IEE, vil foreta åpningen av konferansen.

Digitalt fokus
Han ser fram til å ta imot gjester fra hele landet til et to-dagers event i Lillestrøm.

– Energismarte Bygg Konferansen har vært jevnt voksende de siste årene. I fjor var det 170 deltakere og det forventes minst samme antall denne gang, forteller Bergli.

Den digitale utviklingen og hvordan dette påvirker bygg- og eiendomsnæringen er et sentrale tema under konferansen. Realisering av digitale og energismarte bygg sammen med entreprenører og leverandører, vil også bli diskutert på Thon Hotell Arena Lillestrøm.

Smarte løsninger
Konferansedeltakerne vil bli presentert for ulike løsninger for smarte og energieffektive bygg. Belysning blir også et sentralt tema. Foredragsholderne er hentet fra blant andre Enova, Grønn Byggallianse, Norsk vassdrags-og energidirektorat (NVE) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

IEE vil også holde en praktisk innføring i sin energikalkulator. Det skjer på dag to. Da vil konferansen også gå mer i dybden på energieffektivisering og nye energiløsninger, med parallelle seminarer om sol, lading og elbillading.