Back

Kjeller-miljøet viktig for Viken-toppene

Næringsavdelingen nye Viken fylkeskommune er opptatt av å etablere ett tett samarbeid med forsknings- og innovasjonsmiljøet på Kjeller.

Kristian Thowsen (stående t.h.) som er fylkesdirektør for fylkesrådsleders kontor, ledet Viken-delegasjonen som besøkte Forskningsparken på Kjeller.

Kunnskapsbyen Lillestrøm er tilsvarende opptatt av av å komme i godt inngrep med den nye fylkeskommunen.

– Viken blir en svært viktig samarbeidspartner for Kunnskapsbyen, ikke minst for å koble oss opp mot andre innovasjonsmiljøer og få til en langsiktig satsing på bærekraftig næringsutvikling, sier Kunnskapsbyens direktør Marit Heiberg, etter et møte med politikere og administrasjonen for nærings- og samfunnsutvikling i nye Viken fylkeskommune.

Viken-toppene var 16. januar på studietur for å lære mer om Kjellermiljøet. Under besøket i Forskningsparken fikk de møte Kunnskapsbyen, Solenergiklyngen, Kjeller Innovasjon og IFE.

En hovedstadsregion i Europa
Vikens fylkesdirektør for næring Håkon Johnsen sier han ser fram til å arbeide for en av Norges mest dynamiske regioner, som spenner over området med svært ulike karakteristika.

– Vi har alt fra store urbane strøk, til småbyer og grisgrendte strøk, med sterke utdannings- og forskningsmiljøer, industriområder og klynger. Det gjør at vi også har svært gode utviklingsmuligheter, sier han.

Administrerende direktør Ralph W. Bernstein Kjeller Innovasjon, direktør Marit Heiberg Kunnskapsbyen Lillestrøm og administrerende direktør Nils Morten Huseby ga Viken-ledelsen en orientering om kunnskapsmiljøene i Forskningsparken på Kjeller.

Janne Buhaug som er direktør for distrikts- og regional næringsutvikling mener det blir veldig viktig å få kunnskaps- og utdanningsmiljøene i Viken til å spille sammen.

– Viken blir kjempespennende nytt fylke, med en tett kobling mot Oslo, og som disponerer enorme ressurser. Viken blir en hovedstadsregion i Europa og vil – også i europeisk sammenheng – fremstå som en attraktiv partner, sier hun.

Innfører parlamentarisme
Sett fra Forskningsparken på Kjeller finnes det også kjente ansikter i den nye Viken-ledelsen. Øyvind Michelsen som er tidligere direktør i Kunnskapsbyen og fylkesdirektør for plan, næring og miljø i Akershus, har fått en sentral posisjon i næringsavdelingen i Viken – som leder for næringsrettet forskning og innovasjon.

Den nye, store fylkeskommunen vil ha et parlamentarisk styresett, der den politiske ledelsen vil bestå av sju fylkesråder.

De sju fylkesrådene vil sammen utgjøre fylkesrådet, som i praksis blir å betrakte som regjeringen for Viken fylkeskommune.