Back

Setter opp igjen masterkurs i innovasjonsledelse

De som ikke fikk anledning til å NHH Executives studiekurs i Innovasjonsledelse og nettverksbygging i fjor, vil få en ny sjanse til høsten.

Digitaliseringsrådgiver Monika Kristin Vik i Lillestrøm kommune og Rémi Goget som er Licensing & Project Manager hos Dynea, forteller at de har fått stort utbytte av NHH Executives studiekurs.

Etter svært gode tilbakemeldinger fra det første kullet, har NHH bestemt seg for å gjenta suksessen.

I fjor ble alle kurskostnadene dekket av Kompetanse Norge. Denne gangen blir det dessverre ikke gratis. Kurset som gir 7,5 studiepoeng på masternivå, har en studieavgift på 50.000 kroner. Men medlemmer i Kunnskapsbyen Lillestrøm vil få 10 prosent rabatt.

Målgruppen for masterkurset er ledere, fagpersoner og beslutningstagere som har ansvar for utvikling av virksomheten, både forretningsmessig og organisatorisk. Kurset er også relevant for deltakere som jobber med kommersialisering, HR, kompetanseutvikling og verdiskaping.

Studiekurset består av tre todagers-samlinger på NHH Campus Oslo og i Lillestrøm, og avsluttes med eksamen. Første samling er 14. oktober. Søknadsfristen er 15. august.

– Kurset ga meg nye verktøy

Digitaliseringsrådgiver Monika Kristin Vik i Lillestrøm kommune deltok på studiekurset i innovasjonsledelse i fjor høst, noe som ga henne ny og verdifull innsikt.

– Den praktiske gjennomføringen var også god. Vi hadde én fysisk samling og møttes deretter digitalt. Samlingene ga et godt faglig utbytte. For meg var det også lærerikt å møte personer fra andre virksomheter, bransjer og nærliggende kommuner. Vi har ulike perspektiver på temaene vi jobbet med, og det gav ny innsikt og kunnskap, forteller hun.

Som digitaliseringsagent jobber Monika Kristin Vik med digital transformasjon, endring og utvikling. Oppdraget er å levere digitale tjenester som begeistrer og som løser innbyggernes behov. Da er det viktig å forstå behovene – og finne smarte løsninger på hvordan de skal møtes.

– Vi har store datamengder om innbyggerne i kommunen, og vi må jobbe med å benytte disse dataene til det beste for innbyggerne.

Hun påpeker at det jobbes kontinuerlig forbedre arbeidsprosessene i kommunen, for å sørge for effektiv saksbehandling og god kvalitet i det arbeidet som leveres.

– Da trenger vi å tenke nytt, og se problemstillinger på nye måter. Det har vært nyttig å få flere verktøy i verktøykassa og mer faglig teoretisk påfyll for å få til dette, sier Monika Kristin Vik.

– Poenget er forbedring

Rémi Goget som er Licensing & Project Manager hos Dynea i Lillestrøm, deltok også på det første master-kurset i innovasjonsledelse.

– Kurset forandret måten jeg ser på kundene mine og hvordan jeg best skal imøtekomme deres behov. Jeg er veldig godt fornøyd med innholdet og gjennomføringen av kurset. Vi fikk utdelt en nyttig «verktøykasse» og faglige elementer som vi kan bruke i praktisk arbeid, forteller han.

Rémi Goget påpeker samtidig at innovasjonen ikke er et mål i seg selv: – Den er kun et verktøy for å oppnå en forbedring. Det er først da får innovasjonsleveransen får en verdi, sier han.

Kursdeltakerne ble stilt overfor relaterte utfordringer og muligheter. Ettersom de kom fra ulike bransjer og sektorer, ble det også gode muligheter til å lære ved å dele erfaringer og perspektiver på tvers av fag, bransjer og virksomheter. Goget synes det var spennende å møte studenter fra flere bransjer og bedrifter.

– Det ga innsikt i andre bedriftskulturer og åpnet for lærerik informasjonsdeling.

Programdirektør Tore Hillestad i NHH Executive vil arrangere et nytt kurs for Lillestrømregionen.

Skal ha praktisk nytte

For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser som er forankret i organisasjonskultur. Studiekurset skal gi en bedre forståelse av hvordan målrettede innovasjonsaktiviteter kan bidra til økt verdiskaping og utvikling.

NHH Executives mål med programmet er å presentere faglige perspektiver med praktisk nytte for deltakerne og deres virksomheters utvikling og måloppnåelse. NHHs erfaring er at dersom deltakerne anvender modeller på relevante tema og utfordringer i egen kontekst, vil dette øke læringsutbyttet for deltakerne og verdien av programmet for virksomheten.

Tore Hillestad, som er programdirektør i NHH Executive, forteller også om positive erfaringer, sett fra kursarrangørens side: – Det var både faglig utviklende og kjekt for NHH og våre forelesere å arbeide sammen med deltakerne fra Lillestrømregionen, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Digital Norway, sier Hillestad.