Back

Vil ha tettere samarbeid med Fagskolen

June Enger hos Fagskolen i Viken og Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen

June Enger fra Fagskolen i Viken og Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen ser et stort behov for tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv.

Et tettere samarbeid med bedriftene skal gjøre Fagskolen i Viken mer relevant – og samtidig sikre næringslivet høyt ettertraktet kompetanse.

June Enger er prorektor ved Fagskolen i Viken, studiested Akershus. Hun stilte i egen person, da Kunnskapsbyens medlemsbedrifter ble invitert til dialogmøte om fagutdanning. På Gründerhuset Business Lillestrøm fikk hun møte 25 engasjerte deltakere, fra 12 bedrifter.

Daglig leder Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen Lillestrøm peker på dette initiativet som et naturlig resultat av det stadig tettere samarbeid mellom medlemsbedriftene og utdanningsinstitusjonene.

– Næringslivet trenger tilgang til mer kompetanse. Det er svært positivt å bli invitert inn av fagskolen på denne måten, for å få en dialog om hvordan dette behovet kan møtes, sier hun.

Nøstvik presenterte også en undersøkelse fra Kunnskapsbyen Lillestrøm om medlemsbedriftenes kompetansebehov: – Vi ser det er et særlig stort behov for kompetanseløft både innen elektro og datateknologi og innen teknologi- og industrifag.

Assisterende produksjonssjef Audun Hestmark i Dynea orienterte om arbeidslivets forventninger til samarbeidet med fagskolen. Næringssjef Maria Hoff i Lillestrøm kommune trakk opp de kommunale  ambisjonene om å etablere flere fremtidsrettede arbeidsplasser.

I tillegg til Fagskolen i Viken og Kunnskapsbyen Lillestrøm, deltok også ledere fra Advokatfirmaet Økland & Co, Akershus Energi, Romerike Sparebank, NAV Lillestrøm, Sørum Næringsforum, OsloMet, Norasonde, Lillestrøm kommune, Linstow og Dynea.