Back

Akershus Energi inn i smart batteriselskap

Eskil Lunde Jensen og Trond Skaufel

Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi (t.v.) og Trond Skaufel i Nordic Booster er opptatt av å utvikle nye industrimuligheter på Romerike.

Akershus Energis oppkjøp av 40 prosent i Nordic Booster betyr også starten på et tettere samarbeid med batteriselskapet om innovative energiløsninger.

Nye, fleksible løsninger blir viktig i framtidens energisystem, påpeker konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi.

– Det er et stort potensial i dette samarbeidet, både på kort og lang sikt. Vi tror også det kan skape nye arbeidsplasser her på Romerike, sier han.

Sammen skal de to selskapene utvikle batteri- og energiløsninger, og på den måten bidra til at strømmen og strømnettet utnyttes på best mulig måte gjennom nye løsninger.

Anstrengt nettkapasitet

– Det er et stort behov for lokale energiløsninger som samspiller med forbruk og nettkapasitet, og batterier vil bli helt sentralt i det framtidige energisystemet, sier Lunde Jensen.

Trond Skaufel, Nordic Booster
Nordic Booster leverer høyeffektive ladesystemer for bygg og anlegg. Sammen med Akershus Energi vil selskapet utvikle nye ladeløsninger for transportsektoren og nye instrumenter for å sikre optimal bruk av et stadig mer anstrengt og begrenset strømnett, forteller daglig leder Trond Skaufel.

Akershus Energi og Nordic Booster er begge med i Romerike Batterinettverk, som er initiert av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Batterinettverket har samlet 17 aktører som jobber med hele den sirkulære verdikjeden; fra bruk av batterier i energisystemer, til effektiv gjenbruk og – helt til slutt – gjenvinning av oppbrukte batterier.

Romerike er preget av lite kraftproduksjon og høyt forbruk. Statnett og Elvia varsler at kapasiteten i strømnettet er sprengt fram til 2035. Mer kraftproduksjon og mer fleksible løsninger er helt avgjørende for å kunne etablere og videreutvikle næring og industri.

Får boost av Akershus Energi

Nordic Booster som ble etablert i 2017, holder til i Rælingen. Selskapet er markedsledende innen mobile og høyeffektive ladesystemer, med integrert batteriteknologi og energistyringssystemer. Nordic Booster som er i rask vekst med sin fremtidsrettede teknologi, startet med å utvikle løsninger for bygg og anlegg.

– Nå ser vi også på løsninger for transportsektoren og problematikken rundt kraftutbygging generelt , forteller daglig leder Trond Skaufel i Nordic Booster.

Med Akershus Energi på eiersiden får batteriselskapet større muskler til å utvikle nye konsepter – forankret i industrimuligheter i lokalområdet.