Back

Gandhi fikk se norske transportløsninger

– Kommer dere til India, må dere stikke innom, oppfordret den indiske toppolitikeren Rahul Gandi, etter å ha møtt ledere for norske fornybarbedrifter i Kunnskapsbyens Hus.

Rahul Gandhi viste stor interesse for Norges satsing på grønn mobilitet, ikke minst innen hydrogen og batteri-elektriske biler.

Rahul Gandhi – statsminister Indira Gandhis barnebarn – har vist stor interesse for Norges suksess med grønn mobilitet og elektriske biler. Under sitt Norges-besøk hadde han bedt om å få møte politikere og bedriftsledere som kunne orientere om utviklingen – og fortelle om hvilke tjenester og løsninger de kan levere innen grønn mobilitet.
India har ambisiøse klimamål. Landets store bilindustri står foran en enorm omlegging for å redusere klimautslippene. Gandhi som leder Kongresspartiet, var svært interessert i å få vite mer om de norske løsningene. Det fikk han. OREEC-direktør Mali Hole Skogen hadde samlet et imponerende knippe bedriftstopper og politikere til å møte den indiske samfunnstoppen.

Teknologi i verdensklasse
Fylkesordfører Anette Solli fortalte hvordan Akershus fylkeskommune har tatt grep for å støtte opp om omleggingen til flere batteri- og hydrogenbiler. Fra administrerende direktør Jon André Løkke i Nel fikk den indiske statsministerkandidaten høre hvordan hydrogenselskapet utvider sin virksomhet og leveranser i alle verdensdeler.
Forskningsleder Øystein Ulleberg ved Institutt for Energiteknikk og teknologidirektør Christian Møller i Kongsberg Digital skisserte en galopperende teknologiutvikling – og en spennende fremtid for fornybare transportløsninger.
Generalsekretær Christina Bu I Elbilforeningen, elbil-pioneren og gründeren av bildelingstjenesten Move About, Jan-Olaf Willums og daglig leder i Zeg Power, Bjørg Andresen, bidro også til å gi Gandhi et godt og utfyllende bilde av utviklingen innen utslippsfri transport.

Enormt marked
OREEC-direktør Mali Hole Skogen påpeker at Osloregionen har mange enestående aktører som kan levere tjenester, produkter og nye løsninger innen bærekraftig transport til India.
– Det er viktig for oss å få vist frem disse. Sammen skal vi utvikle vår posisjon som verdensledende marked innen nullutslippsmobilitet til å bygge ny næring, tjenester og arbeidsplasser, sier hun.
Derfor er det viktig at stormakter som India får med seg hva vi kan levere her i Norge, understreker OREEC-direktøren.
– Det tror jeg vi klarte.

Inviterte på kaffe
Rahul Gandhi, som er på besøk i Norge for å møte og utveksle ideer med norske politikere og bedriftsledere, la ikke skjul på at han satte pris på møtet med de norske fornybaraktørene. Det viste han også i praksis ved å følge opp presentasjonen med en rekke spørsmål og innsiktsfulle kommentarer.
Han vil gjerne følge opp kontakten med norske bedrifter. I det den indiske statsministerkandidaten skulle til å forlate møtelokalet, snudde han seg og sa:
«If any of you ever come to India, please look me up. And I’ll take you out for some Indian coffee».