Back

Ordfører går for hydrogen

Mysen vil bli vertskap for én av de 20 hydrogenstasjonene som Uno-X planlegger å bygge ut – dersom ledelsen i Eidsberg kommune får det som den vil.

– Dette er jeg for, sier ordfører Erik Unaas i Eidsberg kommune. Han håper Uno-X Hydrogen vil etablere seg i kommunen, med en fyllestasjon rett inntil E18 – som er hovedfartsåren mellom Oslo og Stockholm.
Eidsberg-ordføreren tok kontakt med Kunnskapsbyens prosjektleder Daniel Bügel i Green Drive Region, for å få vite mer – etter at han hadde lest om GDRs hydrogenrapport i Smaalenenes Avis.

Vil ha plass på hydrogenkartet
Sweco, som har utarbeidet rapporten for GDR, har sett på hva som må til for å få en tilfredsstillende infrastruktur for hydrogenbiler mellom Østlandet og Midt-Sverige. I sin anbefaling om å bygge fire nye hydrogenstasjoner på norsk side, er Mysen én av lokasjonene det pekes på.
Ordfører Erik Unaas er begeistret over forslaget. Han bad derfor om et møte med prosjektlederen i GDR og ledelsen i Uno-X Hydrogen. Det fikk han. Daniel Bügel og daglig leder Roger Hertzenberg i Uno-X Hydrogen troppet opp på rådhuset i Mysen, til et møte ordføreren og kommunens klimakontakt, Maren Hersleth Holsen.

Jobber videre
Under møtet orienterte Roger Hertzenberg om Uno-X sine planer for å omvandle selskapet fra å drive vanlige bensinstasjoner til å etablere energistasjoner som kan betjene alle bilister – også de som kjører batteri- og hydrogenbiler.
– Da må vi også få hydrogenpumper og hurtigladere inn under det samme taket, sier han.
Kommunen ville vite hva som må til for å få Uno-X til å etablere en slik stasjon. Etter at Hertzenberg hadde forklarte hvilke forhold energiselskapet er opptatt av, var partene enige om å fortsette samtalene.

Må tenke langsiktig
Eidsberg kommune og Uno-X vil nå i fellesskap se om det er grunnlag for å etablere en hydrogenstasjon inntil E18.
Det er GDRs prosjektleder godt fornøyd med:
– Det er bra at man legger til rette for dette i en tidlig fase. Selv om det ikke skulle komme en hydrogenstasjon her med det første, er det viktig å tenke langsiktig. Reguleringsarbeidet som kommunen gjør er viktig, sier Daniel Bügel.