Back

Kunnskapsbyen styrker prosjektporteføljen

Kunnskapsbyens økonomisjef Kari Kapstad og daglig leder Inger-Lise Melby Nøstvik gleder seg til å starte opp fem nye prosjekter.

Kunnskapsbyen Lillestrøm har fått innvilget støtte fra Viken fylkeskommune og Innovasjon Norge til fem nye næringsutviklingsprosjekter.

De nye prosjektene har en totalramme på 2,6 millioner kroner og skal styrke gründersatsingen med midler og mangfold, videreutvikle verdikjedene i batterinæringen og bidra til et løft for den regionale opplevelsesnæringen.

– Slike prosjekter er et viktig verktøy for å fremme bærekraftig næringsutvikling i samarbeid med medlemmene våre. Dette er en god dag for KL, sier Inger-Lise Melby Nøstvik.

Lokal skaperkraft

Det er stort behov for et investornettverk som vil satse på lokale oppstarts- og vekstbedrifter, og konvertere innovasjonene til næringsutvikling og gevinster i næringslivet. Kunnskapsbyen har fått innvilget støtte av Viken fylkeskommune til å initiere og utvikle et slikt investornettverk. «Investornettverk Romerike», er et regionalt samarbeid med Business Lillestrøm, Romerike Sparebank, Datek, Duvi Pensjon, Ife Invest, Innovasjon Gardermoen, Kjeller Innovasjon, Lillestrøm kommune og RE Gründerhus.

Kunnskapsbyen Lillestrøm har også fått støtte fra Viken fylkeskommune til prosjektet «Business Bridge». Vi ønsker å styrke gründertilbudet til invandrere, flyktninger og unge med minioritetsbakgrunn på Romerike. Forprosjektet skal initiere og utvikle et skreddersydd gründerprogram til invandrere, flyktninger og unge med minoritetsbakgrunn som ønsker å starte sin egen bedrift. Vi samarbeider med Business Lillestrøm, Diversify, Norasonde, NAV Lillestrøm og Lillestrøm kommune.

Satsing på opplevelser

Romerike har en rekke attraksjoner og store arrangementer. Kunnskapsbyen har tatt initiativ til å samle næringen for å øke kjennskapen til tilbudene, og styrke næringsutviklingen ved å koble sammen opplevelsestilbudene i regionen.
Viken fylkeskommune har innvilget vår søknad «Opplevelsesnæring i Romeriksregionen» som skal kartlegge dagens opplevelsesnæring for å styrke kunnskapsgrunnlaget for næringsutvikling og økt verdiskaping. Lillestrøm kommune, Fetsund Lenser – MIA Museene i Akershus, Lillestrøm kultursenter og NOVA Spektrum er også med i dette partnerskapet.

Batterier – én gang til

Elbilbatterier har fortsatt en stor restverdi som lagringskilde etter at kjøretøyene er kondemnert eller er skadet. For å utnytte denne ressursen har Kunnskapsbyen tatt initiativ til å etablere et bedriftsnettverk for batterinæringen.

Tar ferie med fem nye prosjekter: Økonomisjef Kari Kapstad og daglig leder Inger-Lise Melby Nøstvik tar ferie vel vitende om at Kunnskapsbyen skal gå løs på fem nye prosjekter til høsten.

Innovasjon Norge har innvilget støtte til utvikling av et «Bedriftsnettverk for batteri» som kan demonstrere muligheten for en bedre ressursutnyttelse gjennom gjenbruk av brukte elbilbatterier. Som prosjektpartnere har Kunnskapsbyen Lillestrøm fått med en rekke tunge aktører; Stena Recycling, Akershus Energi, Nordic Booster, Smart Elektro, Institutt for Energiteknikk og NEMKO.

I tillegg har Viken fylkeskommune innvilget støtte til prosjektsamarbeidet «BATTCHAIN» for å utvikle en sterk batteriverdikjede» på det sentrale Østlandet. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm, Smart Innovation Norway, og Kongsberg Innovasjon, sammen med bedrifter som har kunnskap og kompetanse som utfyller hverandre i batteriverdikjeden. Målet er å bygge regionen som en del av et fremtidig landslag.