Back

Ny hovedpartneravtale med LillestrømBanken

LillestrømBanken forlenger hovedpartneravtalen med Business Lillestrøm i tre år – for å støtte det gode gründermiljøet i Lillestrøm.

– Vi trenger gode venner og det har vært en styrke for oss å ha LillestrømBanken med på laget. Banken har vært en høyt verdsatt samarbeidspartner for Kunnskapsbyen helt siden vi unnfanget idéen om å opprette et veksthus for gründere i Lillestrøm, forteller daglig leder Marit Heiberg i Business Lillestrøm.

Banken bidro med oppstartsmidler i 2015 og har støttet gründerfellesskapet hele veien etter det.

Markedsansvarlig Jørgen Sigernes forteller at LillestrømBanken deler engasjementet for å sikre et godt gründermiljø i Lillestrøm.

– Vi resignerer avtalen fordi vil vil støtte opp om den lokale skaperkraften og – ikke minst – beholde nyetablererne her i Lillestrøm. Vi er den regionen i landet som vokser mest. Det ønsker vi skal fortsette, sier Sigernes.

Marit Heiberg påpeker at hovedpartnerne er helt sentrale i satsingen på de lokale gründerne. Hun sier at banken har vært en fantastisk samarbeidspartner å ha med på laget.

– Vi heier på de som vil satse og bygge nye virksomheter. Alle har vært små en gang. Det er der det hele starter – og Lillestrøm skal være et godt sted å starte, sier Jørgen Sigernes.

I tillegg til å yte økonomisk støtte inngår hovedpartnerne også i et kompetanseteam for å videreutvikle innhold og opplegg til beste for gründerne.

Business Lillestrøm har følgende hovedpartnere:

  • Advokatfirmaet Økland
  • Aspelin Ramm
  • Datek
  • Duvi Pensjon
  • LillestrømBanken
  • SLM Revisjon