Back

Solkraft på bygg kan gi strøm til hele Norge

Solkraftbransjen kan lage nok strøm til alle boliger i Norge innen 2030. – Men da må vi få lov, sier Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Økt elektrifisering krever økt fornybar kraftproduksjon i Norge. Ifølge solkraftbransjens eget veikart, som legges fram i dag, har solcelleanlegg i bygg alene et enormt potensial, og er en svært god løsning for elektrifisering.

Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergi-klyngen. Foto: Kristin Svorte

– Det er mulig å få til minst 30 TWh med kraftproduksjon på fasader og tak som allerede er bygget i Norge, sier senterleder Erik Marstein ved FME SUSOLTECH, som står bak veikartet sammen med Solenergiklyngen.

Selv om installasjonene både vil foregå på næringsbygg og private bygg viser nivået noe om kapasiteten: Nivået er på linje med NVEs forventede strømforbruk i private husholdninger i Norge i 2030 (39 TWh).

Solenergi skaper nye jobber
Allerede innen 2030 kan solcelleanlegg med en kapasitet på mer enn 4 TWh bli installert her hjemme. Dette vil bidra til næringsutvikling med investeringer på mellom 20 og 40 milliarder kroner gjennom det neste tiåret.

– Dersom vi lykkes med dette vil direkte sysselsetting knyttet til solcelleanlegg i Norge alene stå for rundt 5000 årsverk i 2030, sier Marstein.

Må ha myndighetene med på laget
– Solkraftbransjen kan være selve nøkkelen til økt elektrifisering i Norge dersom den får lov. Det er viktig å oppdatere reguleringer og rammeverk i kraftbransjen for å legge til rette for økt utbygging av solkraft i Norge på en god måte, sier Trine Kopstad Berentsen.

Senterleder Erik Marstein ved FME SUSOLTECH. Foto: IFE

Skal den norske solenergibransjen skal lykkes her hjemme, må myndighetene også bidra med regulatoriske tiltak. Det innebærer fjerning av begrensninger på plusshus, borettslag og nabolagsstrøm. Innføring av effekttariffer må vente pilotprosjektene er evaluert.

Myndighetene må legge vekk det varslede kravet om omsetningskonsesjon for anlegg som produserer mer enn 1 GWh.

I tillegg må Enova sikres en forutsigbar støtteordning som kan økes og utvides til større bygg.

Omsetning og arbeidsplasser
Veikartet viser at den samlede sysselsettingen i en bred, norsk solenergibransje kan nå 10 000 årsverk i 2030. Samtidig vil den årlige omsetningen samlet nå minst 60 milliarder kroner. Dette vil i hovedsak komme fra aktører innen disse feltene:

  • Installasjon av solcelleanlegg i Norge
  • Utvikling og drift av solparker i utlandet
  • Eksport av miljøvennlig silisium og wafere til bruk i solcellepaneler
  • Eksport av teknologi og løsninger for flytende solkraftverk
Last ned rapporten

Omfattende bransje
Norsk solbransje har i dag ledende aktører innen alt fra utvikling og drift av solparker, ny teknologi for flytende solkraftanlegg, miljøvennlig produksjon av solcellematerialet silisium og løsninger for installasjon av solcelleanlegg i stadig smartere bygg.solenergiklyngen-veikart-sol

– Utvikling av et solid hjemmemarked er også veldig viktig for eksportmarkedet. Teknologi utviklet og testet for eksempel på et Asko- eller REMA- tak, har en stor eksportmulighet, sier Trine Kopstad Berentsen.

Solenergiklyngen som ble etablert gjennom Kunnskapsbyen Lillestrøm, representerer over 100 medlemmer innen norsk solkraftbransje.

FME SUSOLTECH (Research Center for Sustainable Solar Cell Technology) som holder til hos Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller, er det ledende nasjonale forskningssenteret for solenergi i Norge.