Back

Kunnskapsbyen Lillestrøm flytter til sentrum

Denne flytteklare gjengen inviterer til åpningsmottakelse, i nye lokaler 1. oktober.

Fra 1. oktober blir alle Kunnskapsbyens aktiviteter samlet under ett tak, i nye og moderne lokaler, i Lillestrøm sentrum.

– Dette gjør oss lettere tilgjengelige for flere av medlemsvirksomhetene våre. Samtidig opprettholder vi den nære kontakten med forskningsmiljøet på Kjeller. Vi vil være et brohode mellom forskningsinstituttene og det etablerte næringslivet, sier daglig leder i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Flyttedatoen er 1. oktober. Den nye adressen i Meierikvartalet er Sørumsgata 1A.

Sterkere næringssamarbeid

– Flyttingen til sentrum – og de siste nyansettelsene våre – viser at Kunnskapsbyen satser inn i fremtiden.  Vi ønsker å lage flere relevante møteplasser for erfarings- og kompetanseutveksling blant medlemsvirksomhetene våre. Flyttingen innebærer også at vi får bedre forutsetninger for å videreutvikle gründerhusene, fremholder Nøstvik.

Hun ser spennende nye muligheter i etableringen av samboerskapet mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm og vårt kompetansemiljø for gründere.

– Effekten merkes allerede, mener Anette Gangnæs, som er daglig leder av Gründerhuset Business Lillestrøm.

Hun har allerede hatt med oppstartsbedriftene fra Storgata 7 på omvisning i de halvferdige lokalene i Meierikvartalet. Tilbakemeldingene var utelukkende positive.

– Gründerne våre fortjener nye, attraktive lokaler. Dette trekker også inn nye oppstartsbedrifter. Jeg opplever en klar økning i pågangen fra gründere som gjerne vil inn hos oss, forteller Gangnæs.

Drivhus for innovativ næringsutvikling

Kunnskapsbyen er et utviklingsmiljø for bedrifter på Romerike som samarbeider om å skape en attraktiv region for bærekraftig næringsvekst.

Denne partnerskapsmodellen med innovasjons- og kunnskapsnettverk skaper møteplasser og prosjekter hvor forskning, utdanning, næringsliv, gründere og offentlig sektor møtes – for å skape et drivhus for innovativ næringsutvikling.

– Ved å samle alle våre aktiviteter på ett sted, får vi optimale forutsetninger for arbeidet med å gi næringslivet de beste rammevilkårene for vekst, påpeker Kunnskapsbyens leder.

Det nye kontorfellesskapet blir etablert som en hub, med en klar ambisjon om å skape et nytt omdreiningspunkt for næringsutviklingen i vår region.

– Vi skal bli et nav i det nye innovasjonsdistriktet på Romerike. Med dette viderefører vi også grunntanken bak opprettelsen av Kunnskapsbyen for 24 år siden. Og det må feires. 1. oktober blir det åpningsmottakelse – og fest! Det får ikke hjelpe at det er en tirsdag, sier Inger-Lise M. Nøstvik.