Back

Nyskapende samarbeid med London

innovasjonsdistrikt inger-lise m. nøstvik og stephen cowan

Avtalen mellom The London Borough of Hammersmith and Fulham, Lillestrøm kommune og Kunnskapsbyen Lillestrøm ble presentert på Lillestrømkonferansen av Inger-Lise M. Nøstvik og Councillor Stephen Cowan. Foto: Anita Arntzen, Kontra Produksjon

Et tettere samarbeid med Hammersmith & Fulham og The White City Innovation District, er gull verdt for utviklingen av et innovasjonsdistrikt i vår region.

Avtalen mellom Hammersmith & Fulham, Lillestrøm kommune og Kunnskapsbyen Lillestrøm ble presentert på Lillestrømkonferansen 7. juni. For å styrke samarbeidet har Kunnskapsbyen allerede planlagt et studiebesøk til London til høsten.

Avtalen med The London Borough og Hammersmith & Fulham omfatter felles ambisjoner om å skape enda mer attraktive lokalsamfunn, gjennom å utvikle ledende innovasjonsøkosystemer.

Har gått opp løypa

Ved å ta del i Hammersmith & Fulhams erfaringer med oppbyggingen av sitt innovasjonsdistrikt, ønsker Kunnskapsbyen Lillestrøm å utvikle de beste forutsetningene for å bygge et robust innovasjonsdistrikt i vår region.

– Av den grunn har Kunnskapsbyen valgt å legge årets studietur til London. Vi har mye kompetanse å hente fra etableringen av The White City Innovation District, forteller daglig leder i Kunnskapsbyen, Inger-Lise M. Nøstvik.

Unge mennesker er nøkkelen til vekst

– Et velfungerende innovasjonsdistrikt tiltrekker seg unge talenter, påpeker hun.

Avtalepartnerne er derfor opptatt av å utvikle prosjekter rettet mot unge mennesker, som viser inngangsveier til yrkeskarrierer innenfor en satsing på helseteknologi og fornybarsamfunnet.

Påfyll av ung ekspertise er også viktig for å møte bedriftenes kompetansemangel. Partene er opptatt av å utvikle og utvide av tilbudet av utdanningsprogrammer, i tett samarbeid med næringslivet.

Medlemsvirksomhetene i Kunnskapsbyen Lillestrøm er invitert til å delta på den kommende studieturen til bydelen Hammersmith & Fulham og The White City Innovation District i London.

Bredt offentlig-privat samarbeid

– Vi er også opptatt av å dele innsikt om hvordan etablering av et innovasjonsdistrikt kan tiltrekke seg investeringer gjennom å støtte og samarbeide med bedrifter. Det sikrer økonomisk vekst, sier Nøstvik.

For å bygge et innovasjonsøkosystem er det helt avgjørende å sikre en tett kobling mellom myndigheter, næringsliv og akademia. Et slikt offentlig-privat samvirke gir de beste forutsetningene for et kompetansenettverk på tvers av sektorer, påpeker hun. Dette er også i tråd med grunntanken for etableringen av Kunnskapsbyen Lillestrøm i 2000.

– Entreprenørskap og næringsvekst er sentrale måleparametere for et innovasjonsdistrikt. Partene er enige om å dele erfaringene om hvordan vi støtter gründeretableringer og utvidelse av eksisterende selskaper, innenfor nøkkelsektorene helse, biovitenskap, klimateknologi og fornybar energi, forteller Inger-Lise M. Nøstvik.