Kompetanseutvikling – den beste vaksinen for omstilling?

Korona-pandemien har gitt kompetanseutvikling ny vind i seilet. Næringslivet opplever større og raskere endringer, og behovet for omstilling og ny kompetanse har for alvor meldt seg.