Nå undersøkes luftkvaliteten i byen!

Skedsmo kommune og NILU undersøker luftkvaliteten i Lillestrøm. Målet er å finne de største kildene til svevestøv.