Back

Nå undersøkes luftkvaliteten i byen!

Fra begynnelsen av februar og til slutten av mars skal Skedsmo kommune i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU), undersøke luftkvaliteten i Lillestrøm. Målet er å finne ut hva som er de viktigste kildene til svevestøvforurensning i byen.

Tekst: Stig Ervland, Skedsmo kommune

Energi- og klimarådgiver i teknisk sektor i Skedsmo kommune, Øyvind Wahl, legger vekt på at kommunen trenger mer kunnskap, for å gjøre de rette grepene, for å bedre luftkvaliteten. – Når vi vet hva som er kildene til forurensning, kan kommunen planlegge for hvordan lufta skal bli bedre, sier han.

Kommunen fokuserer foreløpig på Lillestrøm fordi mye tyder på at det er i Lillestrøm at luftkvaliteten er dårligst. Dersom lufta er bra i Lillestrøm, er den sannsynligvis bra i resten av kommunen. Unntaket er områdene som ligger helt inntil E6, hvor lufta tilføres både veistøv og eksos.

Dr. Claudia Hak, som er seniorforsker ved NILUs avdeling for by og industri, forklarer at det er størrelsen på partiklene og hvilke kilder som bidrar til luftforurensning i Lillestrøm, som målingene vil vise. – Vi kan finne ut ganske nøyaktig hvor mye svevestøv som kommer fra veitrafikk, og hvor mye som kommer fra vedfyring, forklarer hun. I tillegg registrerer instrumentene hvilken tid på døgnet det er mest av hvilken størrelse partikler i lufta. – Dette er med på å fortelle oss hvor de ulike partiklene kommer fra. Når vi samkjører disse opplysningene med meteorologiske data om vindhastighet, vindretning, nedbør m.m. finner vi ut hvilke meteorologiske forhold som fører til høy luftforurensning.

Øyvind Wahl, energi- og klimarådgiver i Skedsmo kommune og Dr. Claudia Hak, NILU foran målestasjonen i Vollaparken i Lillestrøm. Foto: Ingunn Trones, NILU

Prosjektet i Vollaparken er, sammen med målingene fra den permanente stasjonen på Vigernes, en del av en større utredning som skal gi kommunen svar på hvordan luftkvaliteten i Lillestrøm er. Trengs det strakstiltak eller kan fokuset til kommunen være lenger frem i tid?

-En god byutvikling forutsetter at luften er ren. Kommunen trenger å vite hva det er som forurenser luften slik at vi kan sørge for god luftkvalitet. Undersøkelsene i Vollaparken vil gi kommunen den type kunnskap, som vi trenger i vår planlegging, avslutter Wahl.