Back
Anne Strømmen Lycke_lite-modified

Anne Strømmen Lycke

Administrerende direktør NORSAR

“NORSAR setter stor pris på arbeidet Kunnskapsbyen Lillestrøm gjør for å styrke næringsliv og samarbeid på tvers i regionen. Vi mener dette bidrar til å gjøre Lillestrøm til et enda mer attraktivt sted å bo og arbeide. Dette er viktig for våre ansatte der neste halvparten flytter til oss fra utlandet. En god region gjør det lettere for oss å beholde dem!”

Tone Thorstensen-modified ny

Tone Thorstensen

Markedsansvarlig Datek

“Vi i Datek ser viktigheten av å engasjere oss i det lokale næringslivet. Vi har stor tro på at verdiskapning oppnås når lokalt næringsliv drar nytte av hverandre. Møteplassene Kunnskapsbyen Lillestrøm skaper er spesielt viktig for oss, og kommer til å bli enda viktigere i årene fremover i takt med vår vekst.”

Christer Futsæther-modified

Christer Futsæther

Byråleder Ahlin Novateur

“Kunnskapsbyen Lillestrøm er en viktig næringslivsarena i regionen. Vi har benyttet oss av aktiviteter, kurs og de ansattes kompetanse for å nå ut til  samarbeidspartnere og kunder. Ahlin Novateur ønsker å bidra til næringsutvikling i regionen. Kunnskapsbyen har vært et naturlig sted å arbeide med dette.”