Back
Christer Futsæther-modified

Christer Futsæther

Byråleder Ahlin Novateur

“Kunnskapsbyen Lillestrøm er en viktig næringslivsarena i regionen. Vi har benyttet oss av aktiviteter, kurs og de ansattes kompetanse for å nå ut til  samarbeidspartnere og kunder. Ahlin Novateur ønsker å bidra til næringsutvikling i regionen. Kunnskapsbyen har vært et naturlig sted å arbeide med dette.”