Back

Bærekraftig Lillestrøm eiendomsforum

Lillestrøm Eiendomsforum hadde i år et stort innslag om bærekraft og trivsel i byutbygging, på sin årskonferanse på Scene5. 

Lillestrøm kommunes avdelingsdirektør for Kultur, miljø og samfunn, Lene Mürer (t.v.) og kommunalsjef for By- og stedsutvikling, Hanne Sophie Solhaug presenterte seg for partnerne i Lillestrøm Eiendomsforum.

Lillestrøm Eiendomsforum med sine 33 partnere, er en viktig møteplass for eiendomsutviklere. Eiendomsforum er også en effektiv fasilitator for samhandling med kommunen.

Under årskonferansen fikk partnerne i Eiendomsforum også møte to av de nye, sentrale sjefene i Lillestrøm kommune; avdelingsdirektør for kultur, miljø og samfunn, Lene Mürer og kommunalsjef for by- og stedsutvikling, Hanne Sophie Solhaug.

Et nært og godt samarbeid med kommunen er en vesentlig forutsetning for at utbyggerne skal lykkes med sine gode byutviklingsprosjekter.

Kvalitet og bærekraft i byen
FNs bærekraftsmål peker på ulike kvalitetsfaktorer for levedyktige samfunn. Dette var også hovedtema for årskonferansen, som både tok opp trivselsfaktorer i byen og smart drift av bygg.

Ingvild Roald i Aspelin Ramm presenterte State of Place-prosjektet og et nytt hjelpemiddel til kartlegging og analyse av kvaliteter i sentrumsområder. Christine Grape i Grape Arkitekter orienterte om treplantingsforslaget for å omgjøre Kongens gate i Oslo til en byhage.

Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen presenterte jordrenseanlegget til Nes miljøpark, som muliggjør gjenbruk av jordmasser ved bygging i byen. Knut Linnerud, også han fra Kunnskapsbyen, fortalte om prosjektet Cleancon – Clean energy construction machinery – og innovasjoner innen utslippsfri energibruk i bygge- og anleggsbransjen.

Carl Magnus Hegde Næss i OBOS fortalte om konkrete prosjekter og planer som utbyggingsselskapet jobber med for å sikre bærekraftige bygg, gjennom ulike klima- og energitiltak.

Arkitekt og byutviklingsrådgiver Tin Phan viste hvordan miljøendringer skjer både gjennom små og store grep.

Vi bygger byen sammen
Lillestrøm kommune betrakter Lillestrøm eiendomsforum som en viktig ressurs i arbeidet med å utvikle byen. I tillegg til to dialogmøter, hvor styret møter politisk og administrativ ledelse, er det i 2019 gjennomført fem kaffemøter for en mer uformell dialog mellom partnerne i Eiendomsforum og kommunen.

Eiendomsforum ser på sin side den overordnet viktige betydningen av å få et godt samspill med den politiske og administrative ledelsen i kommunen, for å sikre en mer helhetlig og samordnet utvikling av byen. Aktiv involvering er særlig viktig nå i sluttspurten med kommunens byutviklingsplan. Styremedlemmene i Eiendomsforum er opptatt av medvirkning, og ser det som en ubetinget fordel at forumet blir tidligere involvert i administrasjonens generelle og overordnede arbeid.

Eiendomsforum vil i 2020 også ta initiativ til et nærere samarbeid med Lillestrøm næringsråd, som i stor grad organiserer servicenæringen i byen.