Back

Eiendomsforum vil ha vekst med kvalitet

styret i Lillestrøm Eiendomsforum

Det nye styret i Lillestrøm Eiendomsforum: f.v. Birgitte Aas Gaarder – Nova Spektrum, Kenneth J. Skaarud (leder) – Stor-Oslo Eiendom, Kenneth Dahlgren – Aspelin Ramm, Rolf Holm – Lillestrøm Delta og Harald Gründel – OBOS.

Årsmøtet i Lillestrøm Eiendomsforum vil fortsette innsatsen for vekst med kvalitet i en levende by, med både næring og bolig – i samspill med Lillestrøm kommune.

I løpet av det siste året har Eiendomsforum lagt ned et stort arbeid for byutvikling. Det har vært et år preget av et aktivt engasjement overfor kommunen.

Eiendomsforum har hatt møter med innlevering av innspill til OsloMets nye Campus Romerike og samarbeidet med kommunen om Universitetsbyen Lillestrøm. I tilknytning til Lillestrømkonferansen, hadde Lillestrøm Eiendomsforum en egen sesjon om byutvikling, forventningsavklaring, roller og samarbeid.

Etter årsmøtet har styret i Lillestrøm Eiendomsforum følgende sammensetning:

  • Kenneth J. Skaarud, Stor-Oslo eiendom (leder)
  • Kenneth Dahlgren, Aspelin Ramm
  • Birgitte Aas Gaarder, Nova Spektrum
  • Rolf Holm, Lillestrøm Delta
  • Harald Gründel, OBOS
Marit Heiberg, Vidar Fiskum og Maren Bjerkeng innledere på Lillestrøm Eiendomsforum
Kunnskapsbyens Marit Heiberg (t.h.) synes Vidar Fiskum fra Norsk Eiendom og Maren Bjerkeng fra Aspelin Ramm fikk vist at det fortsatt finnes forbedringspotensial, også i Lillestrøm.

Samarbeid i planprosesser

På årsmøtet innledet Maren Bjerkeng fra Aspelin Ramm og OMA/Oslo Metropolitan Arena og Vidar Fiskum fra Norsk Eiendom om gode grep for å øke samforståelse, samhandling og framdrift i planprosesser. Det er en utfordring at kommuneplaner blir stadig blir mer omfattende og detaljerte.

Med et økende detaljfokus er det nesten så overordnede planer kan gå rett til en rammesøknad. Kan åpnere planer og tettere samarbeid gjennom planarbeidet skape bedre løsninger? Her har Oslo Metropolitan Arena vist vei. OMA har tatt tak i denne utfordringen for å få bedre prosesser og derigjennom også bedre resultater.

Dialog med politikerne

Flere aktører i det politiske miljøet ønsker å få mer informasjon tidligere i utviklingsprosessen. De etterlyser dialog og kunnskap om hvordan eiendomsutviklere og -forvaltere tenker og handler. Dette vil Eiendomsforum gjerne bidra til.

På nyåret er styret invitert til Hovedutvalget for miljø og samfunn (HMS). Eiendomsforum er opptatt av å ha positiv og konstruktiv dialog med kommunen; både politikk og administrasjon.

Et bedre samspill og samforståelse mellom utbyggere, administrasjon og politikk vil være til nytte for alle parter. Administrasjonen skal spille politikken god og utbyggere må bidra med kunnskap og erfaringer.