Back

Sterkt engasjement rundt våre aktiviteter

Studietur til Barcelona

Årets studietur gikk til Barcelona og innovasjonsdistriktet «22@ Barcelona» som er utviklet for å bli byens knutepunkt for innovative teknologibedrifter.

60 arrangementer med over 2.200 deltagere. 30 nye medlemsbedrifter. 2023 har vært et godt år for Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Julen nærmer det er tid for å gjøre opp status for året som har gått – og starte forberedelsene av det nye.

Norsk økonomi har i 2023 hatt høy inflasjon og lav vekst. Arbeidsledigheten har likevel holdt seg lav. Rett før jul overrsket Norges Bank markedet og satte opp styringsrenta til 4,5 prosent, men signalisete samtidig at rentetoppen trolig er nådd for denne gang. Med en nedkjøling av økonomien, er prognosen at rentenedgangen kommer fra neste høst.

Med kommunevalget bak oss, ønsker vi våre nye ordførere og de nye politiske ledelsene velkommen og ser frem til et fruktbart samarbeid. Det blir spennende å se den nye retningen de vil føre Romerike i.

Kunnskapsbyen Lillestrøm jobber for at Romerike skal være førstevalget for bærekraftig næringsutvikling. Romerike har hatt den høyeste befolkningsveksten av alle regionene i landet og Nedre Romerike har den høyeste veksten i antall arbeidsplasser.

Medlemsvekst i Kunnskapsbyen

Til tross for vanskelige, økonomiske tider har Kunnskapsbyen opplevd en hyggelig medlemsøkning også det siste året. Vi teller nå over 160 medlemsbedrifter. Det er 30 flere enn ved forrige årsskifte.

Vi tror mye av medlemsveksten kommer som følge av at Kunnskapsbyen er sterkt opptatt av å legge til rette for et utviklingsfellesskap mellom medlemmene, gjennom nettverksarenaer og utviklingsprosjekter, samtidig som vi driver et utviklingssenter for gründere.

Kunnskapsbyen har hatt 60 arrangementer i 2023, med over 2200 deltagere. Vi har nettverk for innovasjon, investorer og bærekraft samt et for de som jobber med kommunikasjon i medlemsbedriftene. Sammen med partnere har vi også prosjekter for næringsutvikling innen batteri, nullutslipps anleggsplasser og tungtransport, farmasøytisk industri og opplevelsesnæring.

Inger-Lise M. Nøstvik, daglig leder i Kunnskapsbyen Lillestrøm
Inger-Lise M. Nøstvik, daglig leder i Kunnskapsbyen Lillestrøm, ser tilbake på et begivenhetsrik år, og gleder seg til et fortsatt godt samarbeid med medlemsvirksomhetene, også i 2024.

Årets Lillestrømkonferanse samlet 340 deltakere i Lillestrøm Kultursenter. Nytt av året var en egen eiendomsfrokost i regi av Lillestrøm Eiendomsforum. Programkonseptet som tok utgangspunkt i internasjonale forhold, for å belyse hvordan dette påvirker den lokale utviklingen, ble godt mottatt.

Til Barcelona for å lære av de beste

Helt siden etableringen i 2000, har Kunnskapsbyens virke vært basert på kunnskapen om at næringsutvikling fremmes i et økosystemer for innovasjon, et nettverk med interaksjoner og relasjoner mellom forskning og utdanning, næringsliv, gründere og myndigheter.

Årets studietur gikk til innovasjonsdistriktet i Barcelona, bedre kjent som 22@-distriktet, utviklet for å bli byens knutepunkt for innovative teknologibedrifter.

Vi besøkte 22@Network Barcelona, en næringsforening som har vært ansvarlig for etableringen av innovasjonsdistriktet siden 2004. Den har stor suksess med et enda større nettverk en oss og vi i Kunnskapsbyen er glade for å kunne lære av og samarbeide med dem.

Gründerskap er kjernevirksomhet

Siden oppstarten i 2014 har Gründerhuset Business Lillestrøm bidratt til å skape over 500 arbeidsplasser, hvorav over halvparten på Romerike. Med en overlevelsesrate på 73 prosent har bedriftene som kommer ut av Business Lillestrøm, vist en livskraft skyhøyt over landsgjennomsnittet.

Lillestrøm kommune har bevilget midler til grunnfinansiering av aktivitet i Business Lillestrøm i en tre års periode, for å styrke satsingen på å dyrke frem nye bedrifter. Gründerhusets ambisjon for de tre neste årene er å skape ytterligere 150 arbeidsplasser.

I sommer fikk Business Lillestrøm tilslag på en søknad til Viken fylkeskommune om å starte arbeidet med å utvikle et investornettverk på Romerike. Prosjektet har mottatt fødselshjelp fra Romerike Sparebank, samt et stort engasjement fra Datek og Duvi.

Fra 2024 vil Viken fylkeskommune være oppløst. Vi går tilbake til å være Akershus igjen. Dette vil markere en ny epoke i mange sammenhenger. Det skal bli spennende å se hvilke endringer i rammebetingelser og nye muligheter dette bringer til vår region.

Årets StartUp festival hadde 10 arrangementer, som blant annet ble gjennomført i samarbeid med aktører i Lillestrøm, Lørenskog, Jessheim og Aurskog-Høland. I løpet av tre dager samle festivalen over 300 deltagere. Den ble avsluttet med kåring av årets gründeridé på Romerike i samarbeid med Duvi pensjon, Romerike Sparebank, SLM Revisjon og Økland.

Skaperkraft i gode relasjoner

Vi ser hver eneste dag at det har en stor verdi å skape interaksjoner og relasjoner mellom medlemmene. Vi i Kunnskapsbyen opplever en sterk støtte til våre aktiviteter og et felles ønske om å skape noe sammen. Dette har en stor verdi og er noe vi må videreutvikle i samarbeid.

På vegne av alle oss i Kunnskapsbyen Lillestrøm, vil jeg takke både medlemmer og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2023. Vi gleder oss til fortsettelsen – og ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år!