Back

Felles satsing på utslippsfrie byggeplasser

Håndverkskompaniet tok vel imot Cleancon-partnerskapet. Enterprenøren la godt til rette for befaringen av den utslippsfrie byggeplassen til Løren aktivitetspark og flerbrukshall.

Kunnskapsbyen Lillestrøm og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring DFØ var vertskap for en skandinavisk samling av ledene aktører innen utslippsfrie arbeidsmaskiner.

Prosjektet har samlet kommuner, forsknings- og forvaltningsekspertise, entreprenører og leverandører fra Norge, Sverige og Danmark rundt et felles mål om å skape gode forhold for utslippsfrie løsninger. Erfaringsdeling og en bred tilnærming til felles utfordringer driver arbeidet fremover stod sentralt under møtet på Økern i Oslo 8. og 9. november.

Cleancon går nå inn i en ny fase, med en litt endret partnersammensetning. Malmö stad har sluttet seg til prosjektpartnerskapet og erstatter Göteborg Stads Leasing. Den neste fysiske prosjektsamlingen blir holdt i Malmö til våren.

Sara Skärhem (t.v.) avløser Anna Cornander som hovedprosjektleder i Cleancon.

Prosjektet har også fått ny leder. Det er Sara Skärhem som er senior prosjektleder i Borlänge, hos RISE Research Institutes of Sweden. Hun erstatter Anna Cornander som går over i ny jobb hos E.ON i Malmö.

Finansiert av EU

Cleancon er et EU-finansiert prosjekt for å fremme bruken av utslippsfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner, gjennom Interreg-programmet for regionen Øresund-Kattegat-Skagerak.

De offentlige og private aktørene som deltar i prosjektet har som mål å øke bruken av fornybar energi ved å anvende utslippsfrie maskiner til bygg- og anleggsprosjekter, samt i kommunal drift.

Prosjektet skal være en katalysator for å sette fart på omstillingen av arbeidsmaskinbransjen i ØKS-regionen. Cleancon skal bidra til å løfte den fornybare konkurransekraften i bygg- og anleggsbransjen. Et tett samarbeid med maskinprodusentene og entreprenørbransjen skal styrke deres evne til å levere på kravene som legges inn i offentlige anbud. Prosjektet utfordrer også bransjen til å strekke seg lenger enn de gjør i dag.

Cleancon-partnerne samlet på taket hos DFØ på Økern.

Det nye prosjektpartnerskapet

Research Institutes of Sweden – RISE
Kunnskapsbyen Lillestrøm
Klima- og miljøinstituttet NILU
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring – DFØ
Lillestrøm kommune
NASTA
Eviny
NAPOP
Volvo Construction Equipment
Nilsson Energy
Peab
Tekniska Högskolan i Jönköping
Lunds kommun
Eslövs kommun
Malmö stad

Sentrale samarbeidspartnere

Nasjonalt program for leverandørutvikling – LUP
Københavns kommune
Center for offentlig-privat innovation – CO-PI