Back

Mulighetenes by

Kommunaldirektør Grethe Salvesvold mener Lillestrøm befinner seg i det ypperste toppskiktet for spennende byutvikling i Norge.

Tekst og foto: Steinar Aasen, Kunnskapsbyen Lillestrøm

– Lillestrøm er en vakker og kompakt by, som holdes på plass av landskapet rundt. Byen er mangfoldig og – ikke minst – gangbar, sier Salvesvold.
1. mars tiltrådte hun som kommunaldirektør for teknisk sektor i Skedsmo kommune.
Salvesvold har i en årrekke jobbet med regional utvikling, spesielt byutvikling. Hun er bosatt i Oppegård kommune og kommer fra stillingen som fagsjef i Samarbeidsalliansen Osloregionen.
Den nye kommunaldirektøren er utdannet planlegger, og har bred arbeidserfaring innen ledelse av planarbeid, næring- og byutvikling, som blant annet plan- og næringssjef i Ski kommune og prosjektleder for byutvikling i Akershus fylkeskommune.

– Byens kvaliteter vil ikke gå av moten, sier Grethe Salvesvold, kommunaldirektør for teknisk sektor i Skedsmo kommune.

Byen vil ikke gå av moten
– Folk reiser til Lillestrøm for å hygge seg. Byens kvaliteter vil ikke gå av moten, sier Salvesvold.
Befolkningen trekkes mot byene, som blir utsatt for et stort utbyggingspress – særlig på boliger. Det gjelder i høyeste grad også for Lillestrøm, understreker hun.
– Skedsmo har heldigvis unngått å fylle opp sentrum med bare boliger. Her er det også plass til næringslivet. Kommunen har vært bevisst på å få inn næringsarealer. Med både arbeidsplasser og boliger i sentrum blir det flere kollektivreiser og mer sykling og gåing.
Den typiske by-bedriften har mange ansatte, men beskjedent arealbehov.
– En god byutvikling vil kreve at det er kort avstand fra kollektivknutepunktene til arbeidsplassene, sier Salvesvold. I denne sammenhengen ser hun på flyttingen av høyskolen fra Kjeller til Lillestrøm sentrum som en gedigen gladsak.
– Høyskolen skal etableres innenfor en gangavstand på høyst fem til sju minutter fra jernbanestasjonen. Det vil i høyeste grad være med å bygge opp oppunder jernbanens betydning for Lillestrøm og skape mer liv i byen, påpeker hun.

Kjeller – en Lotto-gevinst for byen
– Det er spennende å jobbe i Skedsmo kommune, sier Salvesvold.
Hun karakteriserer Lillestrøm som en dobbelt Lotto-vinner. Det første vinnerloddet kom med åpningen av Gardermobanen. Dette ga Lillestrøm en helt ny og dynamisk infrastruktur, påpeker hun.
– Det var en gave for sentrumsutviklingen. Jernbanestasjonen er byens midte. Og nå skal også flyplassområdet utvikles til en ny bydel, sier hun.
Det er Lotto-gevinst nummer to. Salvesvold viser til at området er like stort som Grünerløkka.
– Skedsmo kommune har allerede varslet at det vil bli satt høye mål både for bykvalitet, bærekraftig mobilitet og klimaløsninger i utviklingen av området. Vi skal ha på plass et godt rammeverk for utviklingen av området, når Forsvaret flytter ut i 2023.
I den første utviklingsfasen (konseptfasen) skal det tegnes ulike bilder av hvordan flyplassområdet kan brukes.
– Det er unikt og verdifullt å ha en så stor arealreserve så tett på sentrum. Derfor er det viktig at vi tenker oss godt om før vi legger i vei. Vi må få belyst interessekonfliktene og veie disse mot hverandre, slik at vi kan se konsekvensene av ulike valg.

Utadvendt i første etasje
Salvesvold ser det som en viktig oppgave å videreføre den linjen Skedsmo har lagt seg på de siste årene. Det innebærer blant annet at bygårdenes første-etasje skal være forbeholdt utadvendte funksjoner.
– Første etasje på gateplan skal være tilgjengelig for byens liv.
De kommunale planene er førende for byens utvikling og legger rammene som skal sikre bykvalitet og de gode gateløpene. Den nye kommunaldirektøren er også opptatt av å videreutvikle byens grøntstruktur.
– Det er viktig at vi greier å sikre kvalitet i små og store byrom. De er viktige for folkes hverdag, sier hun.

Attraktiv hageby
I løpet av de neste 20 årene tror hun det vil komme betydelige endringer i stasjonsområdet.
– Da er det er viktig at vi har sørget for at de riktige tingene er blitt bevart og at de riktige tingene er endret. Det er viktig at vi klarer å ta vare på kvaliteten i det beste vi allerede har bygd, sier hun.
Salvesvold er i den forbindelse opptatt av å sikre eneboligområdene i Lillestrøm, eller «hagebyvingene», som hun kaller dem.
– Disse boligområdene representerer en kjempekvalitet, og er en svært attraktiv nisje i boligmarkedet, sier hun.

Kort vei til alt
– I Lillestrøm skal det vært godt å gå og sykle. Det skal også være lett å ta seg frem med kollektivtrafikk. Men bilen skal også ha sin plass, påpeker Salvesvold.
Hun understreker at det er viktig at bilen tilpasser seg byen, og ikke motsatt.
– Areal- og transportutviklingen må henge godt sammen. Kort vei til alt er et viktig kjennetegn for en klimavennlig by. Det gir liv til byen og øker sannsynligheten for at flere reiser kollektivt. Vellykkede transportløsninger krever at byene er rigget for dette – og det skal Lillestrøm være, sier hun.