Back

Dyrk byen!

Stortorget i Lillestrøm er et av byens best plasserte torg. I dag er det parkeringsplasser der, men i fremtiden skal det bli et byrom for kommunenes innbyggere.

Tekst: Marianne Larsen, Skedsmo kommune

Vi vet bare ikke helt hva slags byrom. Gjennom prosjektet Levende torg har kommunen testet ut ulike konsepter, og høstet nyttige erfaringer.
Tidligere har det vært kommunens ansatte som har tatt ansvaret for å fylle torget med innhold. I år ønsker vi å invitere inn andre aktører. Kunstneren Lars Kjemphol og Agnes Lyche Melvær på Sektorkontor Landbruk skal sammen skape et frodig og levende byrom på Stortorget. Begge er opptatt av byutvikling, gjenbruk og økologi, og begge er opptatt av at byrommet må bli til i samarbeid med de som skal bruke det.

I 2015 ble parkeringsplassen på Stortorget forvandlet til en bypark.

Gjennom Levende torg 2017 vil vi de se på hvilken plass det grønne kan ha i den urbane byen og hvordan kommunen kan legge til rette for at grønne byrom etableres, brukes og tas vare på i et samarbeid med innbyggere, institusjoner, frivilligheten og næringslivet.
– Når vi lager Levende torg 2017 ønsker vi å vektlegge prosesser og aktiviteter like mye som den fysiske utformingen, sier Melvær. – Jeg tror at når folk får være med å plante og bygge selv så får de et annet forhold til byrommet.
Melvær vil invitere til en plantedugnad. Barnehager, skoleelever, institusjoner, næringsliv og andre som vil være med å dyrke byen må ta kontakt med oss på levendetorg@skedsmo.kommune.no.

– Vi deler ut pallekasser og frø og jord til de som vil være med å dyrke, forteller hun entusiastisk. – Vi håper at torget i løpet av sommeren kan bli en arena for små og store arrangementer. For å bidra til dette kan aktører som lager inkluderende og åpne aktiviteter og arrangement på torget få tilskudd til disse aktivitetene.
I arbeidet med byutvikling må vi ikke bare arbeide med hvordan byen ser ut og de fysiske rammene for bylivet. Gjennom Levende torg 2017 ser vi om vi også kan påvirke hvordan byen brukes og hvem som bruker byen vår når vi etablerer levende byrom. Ved St. Hans-tider skal bilene på Stortorget erstattes av en frodig hage – dyrket fram av kommunens innbyggere. Prosjektet avsluttes i slutten av september.