Back

Blir energileverandør til kjempeanlegg i Eidsvoll

Ahlsell-lager i Eidsvoll

Ahlsells nybygg som blir på hele 64.000 kvm skal få all kjøling og varme levert fra Svalun.

Svalun som eies av Akershus Energi, Stokk Energi (med nøkkelpersonell fra Nordisk Energikontroll), og Eidsiva Bioenergi, skal levere kjøling og varme til et av Norges største logistikk- og lageranlegg.

Ahlsell sitt sentrallager skal flyttes fra Gardermoen til det nye gigantiske logistikk- og lageranlegget på Holmenga i Eidsvoll kommune. Med sine 64.000 kvm blir det mer enn dobbelt så stort som dagens lagerbygg. Innflytting skal etter planen skje i 2027.

Svalun vil levere cirka 3 GWh per år, noe som tilsvarer energibehovet til  350 leiligheter. Det skal borres 60 brønner på 300 meters dyp for å forsyne bygget med tilstrekkelig energi og effekt.

Ahlsell har begge høye miljøambisjoner. Svalun er valgt til å forsyne bygge med varme, kjøling og varmt tappevann til bygget, gjennom et eget bergvarmeanlegg og en energisentral.

I tillegg er det planlagt for et stort solcelleanlegg som vil produsere minst like mye energi som bygget forbruker.