Back

Får status som forskningsorganisasjon

Målefysiker Lars Kristian Skaar

Målefysiker Lars Kristian Skaar viser fram verdens beste detektor for kalibreringsformål, som Justervesenet har utviklet gjennom sin deltakelse i et stort internasjonalt forskningsprosjekt. Foto: Johanne Heitmann Solheim

Justervesenet, som holder til på Kjeller, er blitt godkjent av Norges forskningsråd som forskningsorganisasjon.

– Vi har drevet forskning i mange, mange år. Nå er forskingsdelen i virksomheten vår blitt så omfattende at vi oppfyller Forskningsrådet krav til forskningsorganisasjoner, forteller Justervesenets informasjonssjef Thomas Framnes.

Forskningsrådet definerer en forskningsorganisasjon som en enhet (eksempelvis universitet eller forskningsinstitutt) som har som hovedformål å drive med uavhengig forskning i form av grunnforskning eller anvendt forskning som industriell forskning og eksperimentell utvikling.

Justervesenet har som mål å være det fremste forskningsmiljøet for sporbar måleteknikk i Norge, og deltar i dag i norsk og europeisk forskningssamarbeid innen metrologi (vitenskapen om måling). I disse prosjektene utvikles ny kunnskap innen måleteknikk som også skal komme næringslivet og andre forskningsmiljøer til nytte.

Godkjenningen som forskningsorganisasjon gir Justervesenet mulighet til å delta som prosjektansvarlige i utlysninger og søke midler i flere aktuelle programmer.